dilluns, d’agost 25

Algunes dades sobre el contracte de la recollida de la brossa


El contracte d'escombraries és de finals de la dècada dels anys 70, adjudicat llavors a COSBAPSA.

El contracte va caducar l'any 1993.

El contracte té un clàusula que diu que si cap de les dues parts denuncia el contracte, es prorrogarà 7 anys més.

L'any 1993 l'Ajuntament de Torredembarra (CIU-PSC-ERC-PP-EC) no va denunciar el contracte, prorrogant-se automàticament fins l'any 2000.

L'any 2000 l'Ajuntament de Torredembarra (CIU-PSC-ERC) podia denunciar el contracte d'escombraries, no ho va fer prorrogant automàticament el contracte fins l'any 2007.

El desembre de 2004 ABG va entrar al govern, amb un contracte prorrogat fins el 2007, el que vam fer va ser iniciar els estudis per anar preparant el futur dels residus.

En la franja 2005 - 2007, implantem la recollida d'olis, la recollida de cartró comercial i preparem el projecte d'introduir la recollida de la fracció orgànica dels grans productors. Estudiem la possibilitat de crear l'empresa pública de residus, tot això condicionats amb la pròrroga del contracte que no finalitzava fins el 2007.

A finals de 2006, signo la denúncia del contracte d'escombraries, 13 anys després d'haver caducat.

El 2007 hi ha les eleccions, les negociacions per reeditar el pacte d'esquerres s'en van anar a fer punyetes... i fins avui.

Si haguéssim pogut continuar amb la tasca, i amb el contracte denunciat, potser avui haguéssim pogut notar moltes millores.

Em consta que el regidor de Medi Ambient del PSC, va intentar encarrilar el tema de les escombraries, però la situació política no permetia pendre decisions d'ampli consens.

I l'altre drama és el servei de la recollida selectiva que actualment l'està fent el Consell Comarcal del Tarragonès, a través de Fomento Construcciones i Contratas. Més endavant faré un post al respecte, per que el tema és prou llarg i complexe.