dijous, de maig 31

ARA TU!


Dilluns passat la gent de l'ABG, vam iniciar un procés de consulta cap a la ciutadania per poder marcar els criteris, de les possibles negociacions amb la resta de partits polítics, un procés que gestiona la Comissió Electoral de l'ABG. Dins d'aquest procés s'està fent consultes amb ciutadans que de manera oberta ens havia recolzat electoralment. Ahir dimecres es va fer una Assemblea Oberta on es van poder recollir propostes, la majoria d'elles per tenir en compte alhora de redactar el document final. Un document que tindrà punts irrenunciables, i punts negociables.


Aquest procés podria culminar el proper dimecres, 6 de juny, a la 2ª Assemblea Oberta, on s'exposaran els punts aportats al llarg d'aquests dies de consulta.


L'ambient que es respira dins de l'ABG es de tranquilitat, sabem que el temps no corre a favor nostre, i que hi han formacions polítiques que ja estan treballant per obtenir una majoria de govern, però creiem que el procés que estem portant a terme es el correcte i es el que més s'ajusta a la nostra manera de treballar. Nosaltres entenem que un pacte de govern no es una majoria de regidors, si no que ha de ser un document que marqui les pautes de treball dels propers anys.
Us convido a la propera Assemblea Oberta

dimecres, de maig 23

Acte final de campanya


dimarts, de maig 22

Polítiques de Governació, Seguretat i Viabilitat
GOVERNACIÓ, SEGURETAT i VIABILITAT


Torredembarra pateix els problemes de governabilitat d’una ciutat que ha crescut de manera poc planificada i d manera dispersa. Cal canviar algunes dinàmiques de treball que permetin una millor atenció dels veïns i dels problemes en general. La nostra Vila ha patit també molts anys d’inestabilitat política i l’ABG vol apostar de nou per contribuir a fer governable la Torre. De la mateixa manera l’atenció al ciutadà i els tràmits administratius continuen sent feixucs i lents.


És per això que l’ABG proposa:


-La Junta de Seguretat Local ha d’arribar un gran acord en les forces de seguretat que hi ha a la Vila per tal de repartir clarament les tasques de cadascuna. Si alguna força de seguretat no vol col·laborar en la seguretat de la Vila proposarem el seu trasllat fora de la Torre.

-Trasllat de la policia local a un espai ben comunicat fora del nucli antic i deixar una oficina d’atenció al ciutadà al nucli antic.


-Mantenir obert al nucli antic un punt d’atenció ciutadana de la policia local.


-Eliminar les places d’aparcament de la policia local de la placeta de la rectoria i del carrer Carniceria.


-Eliminació de l’aparcament del lateral del Castell dels Icard (arbrat, bancs, enrajolat, etc.).


-Contribuir a la goverbilitat i estabilitat del municipi.


-Millorar l’efectivitat administrativa i la relació amb els ciutadans i les entitats.


-Creació de la finestreta única per atendre des de l’Ajuntament a tots els veïns i veïnes. Des d’un espai fixe de l’Ajuntament s’ha de poder atendre als ciutadans que van a fer gestions. De la mateixa manera la finestreta única ha de permetre rebre documentació destinada a altres nivells de l’administració (Consell Comarcal, Generalitat, etc.).


-Obrir almenys una tarda a la setmana l’oficina d’atenció al ciutadà, ja que només obre pels matins.


-Posar en funcionament l’oficina d’atenció al ciutadà virtual.


-Potenciar la renovació del DNI a Torredembarra.

dilluns, de maig 21

Els nostres candidats i candidates

Per a tots!... Per a tu!

Polítiques de Turisme
TURISME


Torredembarra i els conjunt de pobles de la comarca tenen una potencialitat turística evident. A part del recurs del litoral, tenim un patrimoni i unes iniciatives ciutadanes i empresarials molt interessants. A més, una aposta per aquest sector seria un revulsiu que produïria l’aparició de noves empreses del sector. Una de les principals dificultats és la concentració dels visitants en els mesos de l’estiu. Això provoca grans dificultats per mantenir els serveis tot l’any, precarietat laboral, congestió dels serveis durant el juliol i l’agost. Per això cal apostar per desestacionalitzar el sector i garantir un turisme sostenible.


És per això que l’ABG proposa:


-Avaluar els serveis públics i privats que disposa la Vila.

-Consultar permanentment als visitants per tal de conèixer les necessitats i el turisme que rebem.


-Invertir en formació dels treballadors del sector.


-Diversificar l’oferta per tal que la Vila sigui visitada per diversos motius (platja, festes majors, comercials, esportius, naturals, etc.).


-Unificar les agendes de cultura, turisme i medi ambient quan arriba la temporada d’estiu.


-Ampliar el període temporal de les rutes guiades pels muntanyans i el casc antic, començant per Setmana Santa i acabant a finals d’estiu.


-Ampliar el nombre de visites guiades. Algunes possibilitats podrien ser: museu de la pagesia (convindria arribar a un acord amb el propietari), zona rural, refugis de la guerra civil (amb un conveni amb els propietaris), etc.


-Ampliar el servei de neteja viària durant els períodes de màxima afluència de visitants.


-Senyalitzar convenientment els edificis històrics.


-Obrir la Casona al turisme i a les entitats de la Vila.


-Obrir Cal Bofill al turisme i a tot el poble, especialment a Baix a Mar.


-Senyalitzar el patrimoni activat, els serveis i altres que siguin d’interès amb un disseny unificat i atractiu.


-Activar patrimoni en desús o oblidat (Muralla, portals, cases dels indians, etc.).


-Potenciar la coordinació els serveis turístics amb els diferents municipis del Baix Gaià, del Camp de Tarragona i del Penedès.


-Planificar el desenvolupament urbanístic de tal manera que no s’aposti únicament per la vivenda unifamilar o de segona residència. Calen espais per al turisme.

dimarts, de maig 15

Dissabte, acte central


Polítiques de Participació CiutadanaPARTICIPACIÓ CIUTADANA


Què entenem per participació ciutadana?


Últimament sentim anomenar paraules boniques i políticament correctes com sostenibilitat, participació, desenvolupament, progrés, etc. Aquests grans mots poden esdevenir no res quan cauen en mans dels vividors del sistema que muten amb els temps per mantenir-se als llocs de poder. En el present escrit agafarem una d’aquestes idees-força, la participació ciutadana, i intentarem explicar què és el que hauria de ser i quins són els compromisos que s’haurien d’adquirir.


En primer lloc, la participació no només és una eina per prendre decisions col·lectivament. És també una eina d’aprenentatge i de cohesió social. Obrir un procés participatiu obrir espais de comunicació i de trobada que permet compartir projectes amb la voluntat de millorar el nostre entorn i les nostres vides. Estem parlant d’un procés que no és l’objectiu en si mateix sinó una eina de transformació. Aquest procés ha de fer prendre consciència a la col·lectivitat de la necessitat de treballar plegats.


Abans d’iniciar un projecte cal analitzar i diagnosticar l’estat de l’entramat civil, la predisposició, buscar els punts d’acords, etc. Seguidament cal planificar l’acció, creant consens en l’estratègia a seguir. Després cal posar-ho en pràctica buscant l’equilibri entre les diferents posicions. Finalment cal tenir en compte que cal anar fent una avaluació continuada del procés. Per a tot plegat es poden utilitzar diverses dinàmiques. Un exemple a destacar és el cas del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra, que tot i que encara cal millorar molt, és un exemple de participació i presa de decisions. Una proposta concreta que ja s’ha comentat i que creiem indispensable és crear en el seu si una comissió que tracti qüestions d’hisenda de cara a arribar a crear uns pressupostos participatius i una fiscalització de la despesa municipal.


Per tot això l’ABG proposa:


-Crear la figura del Síndic de Greuges.


-Potenciar el Consell Municipal de Sostenibilitat establint l’obligatorietat d’assistència a l’alcalde, els regidors i els tècnics cada vegada que una comissió ho demani. També establirem que la presidència del ple del CMST recaigui en representants de les comissions i no en l’alcalde.


-Potenciar els pressupostos participatius (Punt desenvolupat a “Hisenda i pressupostos participatius”)


-Facilitar les relacions entre les entitats i l’Ajuntament.


-Facilitar les relacions dels barris i urbanitzacions amb l’Ajuntament creant els consells consultius de barri.


-Dotar a tots els barris i urbanitzacions d’espais de reunió i trobada.


-Acte públic anual de l’equip de govern.


-Convertir la revista Som-hi en un butlletí estrictament d’informació municipal.


-Potenciar la Sínia com a vehicle de participació, debat, creació i difusió.


-Crear d’un portal web municipal: Degut a la falta evident de comunicació entre l’Ajuntament i els ciutadans, un mitjà per a combatre aquesta falta de comunicació seria la creació d’un portal a internet amb serveis de tot tipus enfocats al ciutadà. Actualment internet s’ha convertit en un mitjà de comunicació eficaç i molt útil i cada dia són més les famílies que disposen d’acces a la xarxa. Actualment l’Ajuntament disposa d’una plana web (http://www.torredembara.cat/). Aquesta té un disseny primitiu i poc eficaç. La informació que hi podem trobar és antiga i poc actualitzada. Hi manquen continguts i, el més important, espais més dinàmics de comunicació entre l’Ajuntament i els ciutadans. Convindria que hi hagués diferents seccions molt actualitzades: notícies, contacte via mail amb les regidories, tràmits municipals, consultes, farmàcies de guàrdia, actes dels plens, ofertes de treball, horaris dels transports públics, botiga virtual amb productes municipals, etc.). També s’hauria de donar la possibilitat als ciutadans de tenir una adreça electrònica tipus xxxxx@torredembarra.cat, un espai web per a les entitats, etc.


-Solucionar els conflictes buscant el consens i el treball en xarxa amb tots els sectors implicats.


Cal iniciar una dinàmica de treball novedosa a la nostra Vila basada amb el diàleg, la participació i el consens. Es tracta de crear il·lusió en el treball col·lectiu i en les potencialitats del nostre poble.

dilluns, de maig 14

Polítiques de Transport i MobilitatTRANSPORT i MOBILITAT


L’ABG es vol afegir a la petició d’altres col·lectius del Camp de Tarragona per tal que el Pla Integral d’Infrastructures del Transport de Catalunya inclogui l’anomenat Tramcamp. Aquesta seria una bona eina per garantir la mobilitat, ecològica i ràpida, en aquestes comarques que a l’estiu poden arribar a acollir a 600.000 habitants. Esperem que l’administració reculli aquesta demanda garantint el mínim impacte damunt del territori. Esperem també, però, que es garanteixi una revitalització dels serveis ferroviaris, amb unes bones prestacions i una major freqüència de trens. Creiem que amb el traspàs de competències de l’Estat a la Generalitat arran de la redacció del nou estatut hauria de facilitar una gestió més eficaç i l’arribada dels rodalies al Baix Gaià i al Camp de Tarragona.
És un fet evident el creixement urbanístic i de població d’aquestes contrades. Això provoca una saturació de les principals vies de comunicació i un ús abusiu del transport privat. Per tal motiu creiem que cal incentivar el transport públic com el tren o l’autobús. En aquest sentit valorem molt positivament l’establiment del bitllet únic previst de cara a un futur proper al Camp de Tarragona, que afavorirà la creació d’abonaments que reduirien el cost dels viatges. Les dades del creixent ús del bus urbà demostren que amb una bona gestió la ciutadania usa aquest tipus de transport. En aquest sentit, el Consorci del Transport del Camp està planificant l’optimització dels recursos existents per tal d’enllaçar els autobusos urbans i els altres transports públics.
Finalment, volem reiterar el nostre suport a les peticions de gratuïtat de l’autopista AP-7. Creiem bàsic començar per establir la gratuïtat entre el Vendrell i l’Hospitalet de l’Infant. D’aquesta manera es descongestionaria la N-340, que esdevé impracticable durant els mesos d’estiu i en hores punta. Per tant, estem en contra la nova variant que es pretén construir i que està inclosa dins el Pla d’Infrastructures. Malgrat aquestes mesures, si continuem creixent urbanísticament al ritme que ho estem fent ara saturarem les vies de comunicació existents i qualsevol altre que construïm. Per tant, en el fons del debat ens trobem de nou amb la necessitat de planificar el territori. Creiem que el govern de la Generalitat ha d’assumir la responsabilitat de tirar endavant aquest punt.


Per tot això l’ABG proposa:


-Afavorir la mobilitat sostenible i segura (Bus urbà, tren, bicicleta, etc.)


-Crear nous aparcaments per a bicis.


-Potenciar el bus urbà.

-Començar a renovar els vehicles municipals per altres que siguin més ecològics (gas natural, gas liquat de petroli, elèctrics o biocombustibles).

-Coordinar amb la resta de pobles del Baix Gaià les parades, horaris, abonaments i bitllets únics dels busos urbans respctius, tal i com ja s’ha començat a fer.

-Millorar la seguretat dels vianants en espais periurbans, que uneixen urbanitzacions i el nucli.

-Potenciar l’educació per a la mobilitat i la seguretat viària als centres educatius.

-Soterrar una part de la via de tren, el tram que va del pont del carrer 11 de setembre fins al pontet, aproximadament. Això permetria en una franja de terreny lliure i una millor comunicació entre els Munts i el Nucli. L’operació podria autofinançar-se.

-Fer les gestions necessàries per tal que l’estació de tren de Torredembarra es dignifiqui i disposi de tots els serveis necessaris que garanteixin la seguretat i la sanitat necessàries.

-Garantir que l’estació de tren disposi de places d’aparcament per a tot tipus de vehicle per tal de facilitar l’ús del transport públic i dissuadir l’ús de transport privat.

-Arranjar els camins segons les necessitats dels usuaris de la terra i les possibilitats d’usos turístics (rutes a peu, amb BTT, etc.).

-Vetllar que els nous carrers que s’obrin o tots aquells que es reformin garanteixin una amplada òptima de les voreres per a passar-hi caminant.

-Planificar l’amplada dels nous carrers per tal que hi pugui passar el transport públic (bus urbà, etc.).


-Places d'aparcament gratuïts per a vehicles, a les entrades del municipi. Dissuadint l'ús del transport privat als núclis del municipi.

Polítiques d'educacióEDUCACIÓ


La Vila de Torredembarra té unes característiques de creixement poblacional que demana una major planificació i una gran col·laboració entre tots els sectors que formen la comunitat educativa. A l’hora cal assumir els reptes del Pacte Nacional de l’Educació que demanen una major implicació del municipi en els assumptes relacionats amb l’educació. La nostra societat ha canviat, en termes socials i econòmics. L’escola està canviant perquè les necessitats també ho han fet. Tenim una major diversitat social, un canvi tecnològic, canvis en l’entorn familiar, etc. L’educació ha de garantir el desenvolupament de les capacitats personals i l’aprenentatge de les habilitats socials. Torredembarra disposa de recursos (equipaments, associacions, serveis públics, empreses, etc.) que poden ajudar en la tasca educativa. L’Ajuntament ha de liderar la coordinació de tots aquests elements. L’Ajuntament ha de fer un pas endavant i no dedicar-se tan sols a mantenir els edifcis escolars i contractar als conserges. Pensem, a més, que l’educació és una de les principals eines per garantir la igualtat d’oportunitats i la convivència.


És per això que l’ABG proposa:


-Potenciar les activitats de formació permanent per a adults i immigrants.


-Crear d’un Centre d’Arts Escèniques.

-Potenciar de l‘Escola de Música, adequant un espai definitiu per dur a terme les classes, per a esdevenir un referent al Baix Gaià.

-Rehabilitar l’edifici del Patronat Antoni Roig per a poder-hi desenvolupar activitats educatives.

-Rehabilitar l’Escorxador com espai per a la cultura i l’ensenyament de les diferents vessants artístiques.

-Potenciar el Consell Escolar Municipal i fer que esdevingui un veritable òrgan de participació i de treball col·lectiu.

-Fer la segona llar d’infants municipal.

-Desenvolupar el Pacte Nacional d’Educació en tot allò referent al municipi (planificació participació, etc.)

-Coordinar les activitats extraescolars que es desenvolupen al municipi per tal de plantejar horaris, qualitat, regularitat, etc.

-Participar activament en el desenvolupament del Pla d’Entorn i crear un projecte educatiu de ciutat.

-Potenciar els serveis de mediació, traducció i de beques.

-Seguir oferint a l’administració catalana espais on ubicar una seu de l’Escola Oficial d’Idiomes.

dijous, de maig 10

Polítiques de Medi AmbientMEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLECom a programa electoral assumim el 100% de l’Agenda 21 local redactada a partir de la participació ciutadana. Es tracta d’un document públic redactat pel Consell Municipal de Sostenibilitat i assumit pel conjunt forces polítiques a través del ple municipal. L’Agenda 21 posa les bases per tal de millorar la qualitat ambiental urbana, l’àrea rural, la diversificació de l’economia, cohesió social, gestió de l’aigua, energia i residus.


A més a més, l’ABG proposem:


-Potenciar el Consell Municipal de Sostenibilitat.


-Potenciar la trobada d’energia solar anual que es fa a la plaça del Castell.


-Aplicar els criteris d’ecosostenibilitat a totes les construccions propietat municipal.


-Incorporar criteris mediambientals a l’hora de comprar material per a l’Ajuntament (paper reciclat, béns d’informàtica, productes de neteja, etc.).


-Proposar als municipis el Baix Gaià la celebració coordinada de la festa de l’arbre (compartint publicitats, compra d’arbres, etc.)


-Compra de compostadors casolans per a distribuir entre els veïns que signin un conveni de col·laboració amb la regidoria.


-Crear una empresa pública de gestió dels residus, que tingui per objectiu augmentar el percentatge de reciclatge, instal·lar contenidors soterrats de manera pautada (nucli antic, etc.), renovar la resta de contenidors.


-Seguir amb l’obligatorietat de fer els forats pels soterrats a càrrec de les empreses que desenvolupin nous plans parcials.


-Aplicar mesures per a reduir la producció de residus.


-Potenciar el consum ecològic i responsable.


-Estimular la cooperació en matèria de residus amb la resta de pobles del Baix Gaià.


-Arranjar les zones verdes.


-Impulsar mesures d’estalvi d’aigua tant a nivell de l’Ajuntament com de la resta del municipi.


-Impulsar ordenances que primin l’estalvi d’aigua, el reciclatge i l’ús d’eneregies netes.


-Crear un itinerari interior per a conèixer el patrimoni rural. Es tracta d’una iniciativa del Consell Municipal de Sostenibilitat, com moltes de les que hem recollit en aquest document, que assumim al 100%. El projecte té l’objectiu d’afavorir la diversificació de l’economia, recuperar el patrimoni històric i natural i donar contingut al temps de lleure del turisme i de la població local. Casetes de pedra seca, camins rurals, camps de conreu, sínies, marges, cisternes...


-Generar accions, directes i de conscienciació, que lluitin contra el canvi climàtic. Les ciutats són part important del problema però també part imprescindible de la solució i per això des de l’Alternativa tenim propostes basades en cinc compromisos que responen a dues premisses bàsiques (reduir les emissions i neutralitzar les emissions): l’elaboració de plans d’energia locals (per reduir emissions de gasos d’efecte hivernacle i reduir el consum energètic); noves ordenances per promoure les energies renovables; l’aposta pel transport públic, que consumeix deu vegades menys que el particular; el compromís d’utilitzar vehicles elèctrics i híbrids; i reduir el consum energètic dels edificis municipals. Cal implantar les polítiques de lluita contra el canvi climàtic per tal de mitigar-ne els efectes i buscar les fórmules d'adaptació més adients: les polítiques de mitigació són les que han de conduir a disminuir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, responsables del canvi climàtic, tant augmentant l'eficiència i l'estalvi energètics com substituint els combustibles fòssils o racionalitzant l'ús del transport, entre altres mesures;així el potencial d’estalvi energètic dels edificis s’estima en un 30% i, això, significa establir Plans d’Estalvi i Eficiència energètica, que permetin identificar la factura energètica actual i les línies correctores i les accions innovadores. Cal doncs una nova cultura d’ús de l’energia.Catalunya, mitjançant l'Oficina del Canvi Climàtic, està elaborant l'Estratègia catalana de lluita contra el canvi climàtic, per desenvolupar i executar les polítiques domèstiques de reducció de gasos amb efecte d'hivernacle. Però tot això cal traslladar-ho a objectius i accions de sostenibilitat tangibles en l’àmbit local, impulsant uns marcs estratègic (compromisos, metodologia i indicadors) a cada ciutat per actuar de manera coordinada i cooperativa en la lluita contra el canvi climàtic, que signifiqui reduir les emissions d’emissions de les nostres ciutats, la reducció del consum energètic i el foment de l’eficiència energètica adquirint compromisos concrets i avaluables.


-Crear d’un consorci de gestió de l’EIN “Platja Natural de Torredembarra i Creixell” amb la participació de la Generalitat i d’altres administracions.


-Millorar la gestió i protecció de l’EIN.


-Potenciar el litoral, la seva protecció, el seu estudi i el seu atractiu turístic.


-Cercar les fórmules idònies de protecció del litoral (sorra, part submergida, etc.).


-Demanar una fórmula jurídica de major protecció de la Platja Natural de Torredembarra i Creixell superior a l’EIN (Espai d’Interès Natural).


-Col·laborar amb el Club Marítim per tal de donar la màxima obertura a les seves instal·lacions i a les seves activitats.


-Col·laborar amb el Port Torredembarra per tal d’obrir-lo i potenciar-lo.


-Crear la figura de “Coordinador/a de platja” per tal de coordinar les diverses regidories i serveis que afecten al litoral.


-Crear el museu del mar (veure l’apartat d’Agricultura i Pesca) en col·laboració amb les diverses entitats vinculades amb la pesca, el mar i el litoral.


-Emprar totes aquestes eines per fer que Torredembarra sigui un indret capdavanter en la gestió mediambiental.

dimecres, de maig 9

Demà sopar d'inici de campanya


Moció Muntanyans II


Demà el Ple de l'Ajuntament de Torredembarra, debatrà la moció presentada per la Plataforma Salvem els Muntanyans.

Polítiques per les personesBENESTAR SOCIAL, COOPERACIÓ i POLÍTIQUES D’IGUALTATÉs ben sabut per tothom que la dinàmica actual de l’economia i la societat està produïnt desigualtats. L’administració local, com administració més propera al ciutadà, ha de garantir mesures que permetin la igualtat d’oportunitats i les ajudes necessàries per assolir uns mínims de benestar a tothom. Actualment funcionen una sèrie de serveis municipals que cal reforçar amb mitjans humans i materials. De la mateixa manera els locals que actualment s’utilitzen s’han d’acondicionar a les necessitats actuals.


És per això que des de l’ABG proposem:


-Crear un programa d’atenció i assessorament a la família dirigit a famílies en situació de crisi (dificultats de relació, de comunicació, violència, etc.): Atenció psicològica, assessorament, derivació a altres serveis, treballador/a social, protocol pel tractament de víctimes de la violència masclista, etc.


-Potenciar els serveis dirigits a la integració dels immigrants (classes per treure el carnet de conduir, mediadors culturals, tallers de comunicació, oficina d’informació, etc.)


-Potenciar les activitats esportives per a la gent gran (ioga, etc.)


-Ampliar del nombre d’horts ecològics per als jubilats.


-Promoure la construcció d’un tanatori que podria donar servei a tot el Baix Gaià.


-Exigir al Consell Comarcal l’ampliació del pressupost destinat a beques per a estudiants.


-Posar a disposició de les entitats tot el suport material i de personal per a organitzar activitats de solidaritat, intercanvi i coneixement amb altres pobles del món.


-Potenciar la Jornada Intercultural amb la incorporació del màxim nombre de cultures que convieuen a la Torre.


-Suport al programa Nous Veïns que impulsa el Consell Comarcal del Tarragonès d’orientació, formació i inserció laboral per al col·lectiu d’immigrants no comunitaris.


-Consolidar la figura d’educador de carrer vistes les experiències positives que s’han fet recentment.


-Promoure el projecte “Joves Guia” desenvolupat a altres indrets com Mataró. Es tracta d’un programa per posar en contacte els joves nouvinguts amb la cultura que l’acull. Aquest procés es fa amb la col·laboració de joves “autòctons” que dediquen una part del seu temps de lleure a acompanyar, orientar i fer de referent a companys nouvinguts d’incorporació tardana a l’institut. El projecte aniria coordinat des de la regidoria amb els instituts de la Vila, un mediador i una educadora social.


-Promoure les entitats. Donar facilitats per a que les associacions puguin donar a conèixer les seves activitats. Cal aprofitar el potencial de les entitats com a element integrador.


-Col·laborar amb la Fundació Pere Badia a dinamitzar les activitats culturals i lúdiques així com a desenvolupar el projecte de rehabilitació de la futura sala d’actes.


-Col.laborar amb la Fundació Antoni Roig per tal d’aconseguir la rehabilitació dels edificis històrics per tal de poder continuar oferint serveis socials i pedagògics.
-Potenciar els Plans d'entorn.

dimarts, de maig 8

Polítiques d'Urbanisme i habitatge
URBANISME i HABITATGE

Quina ciutat estem construint?


Passejant pels carrers de la Torre és molt senzill adonar-se de l’urbanisme que s’ha impulsat els darrers anys. Es tracta d’un model basat en l’ús extensiu del territori, desordenat, amb gran presència de blocs de pisos i en el poc respecte pel patrimoni històric. Hi ha moltes ciutats que han patit en el seu nucli històric l’herència d’uns carrers estrets, mal comunicats i poc assolellats. A canvi, han dissenyat un eixample obert i planificat. El cas de Torredembarra és un altre. Disposem d’un nucli antic amb una gran potencialitat i d’un eixample desordenat, amb carrers estrets, amb blocs de pisos lletjos, sense espais verds, etc. Ja que es feia nou, no es podia haver fet bé?


Però el procés continua. S’estan fent blocs de pisos en llocs increïbles (cal Pastoret, cal Xitot, etc.), s’intenta crear noves urbanitzacions lluny del nucli (muntanyans II), s’ha permès i s’està permetent fer vivendes en plantes baixes (carrers del Forn, Major, Carniceria, Camí de l’Era, Santa Rosalia, Sant Adrià, etc.), s’ha destruït patrimoni (plànol de rajoles de la Torre del CIT que hi havia a Cal Llovet, casa de la Plaça de les Monges han fet un bloc de pisos, Cine Imperio, etc.), s’ha permès construir damunt la vorera (carrers de l’Estació, Clarà-carretera de la Pobla, etc.) i s’han permès rehabilitacions esperpèntiques (tapiar una porta del carrer Major, deixar un trispol nou al mig d’una finestra antiga al carrer Freginal, etc.).


Cal revitalitzar la Torre, afavorir la diversificació de l’economia, aprovar el catàleg de protecció de patrimoni històric i natural i controlar la construcció. No és feina fàcil. Però si no volem convertir-nos en ciutat dormitori cal fer aquest esforç. Per tot això l’ABG proposa:


-Prioritzar el desenvolupament dels plans parcials que tinguin unes majors possibilitats d’integració a la ciutat i de mobilitat. Elaborar un pla estratègic consensuat per tal de definir i programar les actuacions urbanísitiques futures.


-Eliminar de les barreres arquitectòniques dels edificis i espais públics.


-Fer els tràmits necessaris per a soterrar la via de tren en el tram del pont del carrer 11 de setembre fins el terme d’Altafulla.


-Crear la borsa d’habitatge de lloguer. L’Ajuntament farà d’intermediari entre llogaters i propietaris. Buscarà ajudes per a rehabilitació d’habitatges buits que es disposin a llogar. Avalarà als llogaters de cara a assegurar als propietaris el lloguer de cada mes. En una primera fase es farà amb joves i després s’estendrà a tota la població.


-Promoure l’habitatge social. Complir estrictement el 20% d’aprofitament mig dels plans parcials que es desenvolupin.


-Vetllar que no es produeixi a la nostra Vila el fenomen de “pisos-patera” on els propietaris relloguen habitacions a preus exhorbitants a persones amb pocs recursos en pisos on viu molta gent.


-Protegir la zona rústica i fomentar de l’agricultura com a eina de gestió del paisatge.


-Fer actuacions urgents de microurbanisme i al mobiliari públic (arranjar voreres, escales de la Plaça Mn Joaquim Boronat, arreglar les faroles, etc.).


-Continuar l’arranjament per fases del la xarxa de clavgueram.


-Arranjar la plaça de l’Ermita amb espai per a l’esbarjo i les barbacoes.


-Arranjar les zones verdes creant espais per a la canalla a tots els barris (carrer Lleida, etc.)


-Asfaltar els carrers amb material de qualitat a fi i efecte que duri més anys i s’amortitzi millor la despesa. Si es ratifica la possibilitat d’emprar el gussasphalt o asfalt fos nosaltres l’emprarem a Torredembarra. Aquest material ja ha estat provat per l’associació Una Sola Terra amb el control de l’Agènia de Residus de Catalunya i del Laboratori de Materials de la Construcció de la UPC. Aquest asfaltat conté un 10% de materials reciclats, sobretot pneumàtics vells. També s’estudiarà la possibilitat d’emprar un asfaltat que redueixi els decibels que produiex el pas dels vehicles. En aquest sentit s’han fet experiències a Barcelona i a Mataró, d’entre d’altres llocs.


-Controlar les obres que es fan a Torredembarra, per tal que compleixin les ordenances solars, de residus, d’ús de materials ecoeficients, etc.


-Aturar el Pla General d’Ordenació Urbanística vigent i revisar-lo, utilitzant els mecanismes de Participació Ciutadana.

S'acosten les eleccions municipals


S'acosten les eleccions municipals i tots els partits polítics estem a punt per sortir al carrer, per explicar a la ciutadania que som l'opció que pot governar Torredembarra, amb eficàcia, transparència...

Les persones de l'ABG portem temps treballant el programa electoral, un programa humil, i ple de bones intencions, amb tres criteris clars, CATALANISME POPULAR, DEFENSA DE LES PERSONES I DEFENSA DEL TERRITORI. sota aquests tres criteris irrenunciables, volem apostar per una ciutat diferent, per una ciutat integradora, per tothom, siguin quins siguin els seus origens, però també defensem una ciutat molt torrenca, molt de casa, una Torredembarra que mantingui viu l'esperit del seu caracter i de les seves esències de sempre. D'aquí el nostre lema de campanya "LA TORRE DE TOTS I PER A TOTS".

Durant aquests 4 anys de participació en la política torrenca, hem viscut de tot. Fets positius, i com no, molt negatius. Ens equivocat en moltes decisions, però també hem encertat en alguns aspectes. Hem estat dèbils amb un sol regidor, poder treballar tots els àmbits d'un municipi dona per molt, i tenim que reconeixer que no sempre hem estat a l'alçada de les circunstàncies.

Però hem treballat amb il.lusió, hem sentit ràbia davant de situacions que no ens han agradat, ens hem emprenyat davant l'actitut de molts polítics davant de Muntanyans II, hem tingut impotència davant de la gestió de les obres del Carrer Nou... Però també hem estat contents quan hem vist fet realitat les inversions cap a la zona esportiva, feliços per haver creat uns Casals d'estiu amb preus per tothom, evitant l'elitisme històric que als Casals tant sols podien accedir-hi els nens i nenes de les families amb ingressos alts, contents amb les darreres estadístiques de reciclatge del nostre municipi, (reciclem més del doble comparat amb fa dos anys, data que vam assumir la gestió dels residus municipals), contents, però no satisfets, amb l'Skate Park, les Jornades Interculturals...

Malgrat haver fet feina, ens hem quedat curts en molts aspectes, i, insistèixo, hem tingut també fracasos. Un dels fets que ens queden pendents es el de la creació de l'empresa pública de gestió dels residus. Un altra qüestió que ens queda en el tinter, es l'aplicació de polítiques de vivendes de lloguer, ens queden pendents moltes coses i el llistat es molt gran.


El nostre repte per les properes eleccions es molt clar, augmentar la nostra presència a l'Ajuntament de Torredembarra, per poder doblar o triplicar la nostra feina. La candidatura que presentem segur que no es la millor per molts, però es la nostra candidatura, formada per gent que treballa des de els seus àmbits per una Torredembarra més humanitzada.


Durant els propers dies aniré penjant per temaris quina es la nostra proposta de ciutat per els propers anys.

dimecres, de maig 2

dimarts, de maig 1

Anton Gras "Sagal"

El passat diumenge 22 d'abril, la ciutat de Vilafranca va fer un acte de reconeixement a la figura de l'Anton Gras Ciuró "Sagal". La seva tasca de difusió de la gralla i del món del castells van ser els motius de l'acte. Anton Sagal, torrenc fins la médula ha estat un destacat músic local, va tocar durant molts anys amb l'orquestra local "Saboy", tocant la bateria, va ser membre fundador de la Colla Castellera "Nois de la torre" i va ser director de la coral local "La Veu del Poble" (nom que al règim terrorista de Franco no li feia cap gràcia).

Anton Sagal es amic de tots, Catalunya es el seu pais i la torre el seu poble, cal parlar amb ell per descubrir els seus sentiment cap a la torre, i es que ser de la torre, es un sentiment.

Per molts anys Ton!