dimarts, de maig 8

Polítiques d'Urbanisme i habitatge
URBANISME i HABITATGE

Quina ciutat estem construint?


Passejant pels carrers de la Torre és molt senzill adonar-se de l’urbanisme que s’ha impulsat els darrers anys. Es tracta d’un model basat en l’ús extensiu del territori, desordenat, amb gran presència de blocs de pisos i en el poc respecte pel patrimoni històric. Hi ha moltes ciutats que han patit en el seu nucli històric l’herència d’uns carrers estrets, mal comunicats i poc assolellats. A canvi, han dissenyat un eixample obert i planificat. El cas de Torredembarra és un altre. Disposem d’un nucli antic amb una gran potencialitat i d’un eixample desordenat, amb carrers estrets, amb blocs de pisos lletjos, sense espais verds, etc. Ja que es feia nou, no es podia haver fet bé?


Però el procés continua. S’estan fent blocs de pisos en llocs increïbles (cal Pastoret, cal Xitot, etc.), s’intenta crear noves urbanitzacions lluny del nucli (muntanyans II), s’ha permès i s’està permetent fer vivendes en plantes baixes (carrers del Forn, Major, Carniceria, Camí de l’Era, Santa Rosalia, Sant Adrià, etc.), s’ha destruït patrimoni (plànol de rajoles de la Torre del CIT que hi havia a Cal Llovet, casa de la Plaça de les Monges han fet un bloc de pisos, Cine Imperio, etc.), s’ha permès construir damunt la vorera (carrers de l’Estació, Clarà-carretera de la Pobla, etc.) i s’han permès rehabilitacions esperpèntiques (tapiar una porta del carrer Major, deixar un trispol nou al mig d’una finestra antiga al carrer Freginal, etc.).


Cal revitalitzar la Torre, afavorir la diversificació de l’economia, aprovar el catàleg de protecció de patrimoni històric i natural i controlar la construcció. No és feina fàcil. Però si no volem convertir-nos en ciutat dormitori cal fer aquest esforç. Per tot això l’ABG proposa:


-Prioritzar el desenvolupament dels plans parcials que tinguin unes majors possibilitats d’integració a la ciutat i de mobilitat. Elaborar un pla estratègic consensuat per tal de definir i programar les actuacions urbanísitiques futures.


-Eliminar de les barreres arquitectòniques dels edificis i espais públics.


-Fer els tràmits necessaris per a soterrar la via de tren en el tram del pont del carrer 11 de setembre fins el terme d’Altafulla.


-Crear la borsa d’habitatge de lloguer. L’Ajuntament farà d’intermediari entre llogaters i propietaris. Buscarà ajudes per a rehabilitació d’habitatges buits que es disposin a llogar. Avalarà als llogaters de cara a assegurar als propietaris el lloguer de cada mes. En una primera fase es farà amb joves i després s’estendrà a tota la població.


-Promoure l’habitatge social. Complir estrictement el 20% d’aprofitament mig dels plans parcials que es desenvolupin.


-Vetllar que no es produeixi a la nostra Vila el fenomen de “pisos-patera” on els propietaris relloguen habitacions a preus exhorbitants a persones amb pocs recursos en pisos on viu molta gent.


-Protegir la zona rústica i fomentar de l’agricultura com a eina de gestió del paisatge.


-Fer actuacions urgents de microurbanisme i al mobiliari públic (arranjar voreres, escales de la Plaça Mn Joaquim Boronat, arreglar les faroles, etc.).


-Continuar l’arranjament per fases del la xarxa de clavgueram.


-Arranjar la plaça de l’Ermita amb espai per a l’esbarjo i les barbacoes.


-Arranjar les zones verdes creant espais per a la canalla a tots els barris (carrer Lleida, etc.)


-Asfaltar els carrers amb material de qualitat a fi i efecte que duri més anys i s’amortitzi millor la despesa. Si es ratifica la possibilitat d’emprar el gussasphalt o asfalt fos nosaltres l’emprarem a Torredembarra. Aquest material ja ha estat provat per l’associació Una Sola Terra amb el control de l’Agènia de Residus de Catalunya i del Laboratori de Materials de la Construcció de la UPC. Aquest asfaltat conté un 10% de materials reciclats, sobretot pneumàtics vells. També s’estudiarà la possibilitat d’emprar un asfaltat que redueixi els decibels que produiex el pas dels vehicles. En aquest sentit s’han fet experiències a Barcelona i a Mataró, d’entre d’altres llocs.


-Controlar les obres que es fan a Torredembarra, per tal que compleixin les ordenances solars, de residus, d’ús de materials ecoeficients, etc.


-Aturar el Pla General d’Ordenació Urbanística vigent i revisar-lo, utilitzant els mecanismes de Participació Ciutadana.