diumenge, de juliol 29

La visió del Ple del dimarts, per part d'un jove de 17 anysEl diumenge es el dia que intento renovar el blog, disposo de temps i les polsacions es rebaixen el suficient. Avui em tocava parlar del ple del dimarts passat, ón es va poder viure les incoherències i les actituts de polítics, que avui em reservo d'expresar. D'aquest ple s'ha fet ja molta literatura, la premsa ha fet un fort seguiment, sempre es d'agraïr, i els blocaires han donat la seva, i respectable, visió. Aixi doncs, poc em queda dir que no sigui dir, que la lluita contra Muntanyans II continua més viva que mai.


Tanco aquest post amb la visió d'un jove torrenc de disset anys, en Sergi Batet.


"l'única lluita que es perd, es la que s'abandona"
Be, avui es un dia de moltes coses. Ahir em va n donar una gran noticia, i es que he aprovat la teorica de conduir a la primera...si soc un crak no kal ni k u digueu...jjajajaj bueno deixiem les bromes i nem a lo serio.


Ahir a les 8 de la tarda, començava a la sala de ples de l'ajuntament, un ple extraordinari per parlar de diferents projectes de la regidoria d'urbanisme i alhora debatir i votar la mocio que havia presentat l'alternativa, (si voleu saver quin es el contingut d'aquesta només heu d'aran al blogspot del Lluís Suñé que es http://lluissunye.blogspot.com/ i el de l'alternativa baix gaià que es http://alternativabaixgaia.blogspot.com/).


Bé el debat va començar sobre les deu de la nit. Va ser un debat intens on en primer lloc, i despres de que en Lluís exposés el contingut i el perque de la mocio van anar succeint els diferents partits politics. Primer el PP, que va exposar que ells s'abstendrien, el per que pregunten-li al seu regidor, ja que la seva velocitat produeix una somnolencia profunda apart que sèn va per les branques i no se l'enten. Després arriba el moment de l'agrupacio, els quals van dir que la mocio tenia la rao per no es podia demostrar i per tant s'abstendrien si no es retiraven els punts 1 i 4 que eren els que demanaven la paralització de les obres. Psc i Erc, seguin les seves tendencies de passotisme politic van decidir votar que no ja que no volien merders amb la justicia. CIU amb la valentia que ultimament estan posant amb muntanyans II van votar que si, i els seu cap de llista va argumentar que prefereix estar inhabilitat durant 7 anys que no pas que es faci una desgracia amb muntanyans.


L'alternativa en vista del percal, van demanar dos minuts, per reunirse fora del ple per debatre si retiraven els punts 1 i 4. En acabar la reunió, l'alternativa va tornar al ple disposada a sotmetre a votació la mocio al complet. La mocio no va prosperar ja que nomes ciu i abg van votar a favor, pp i l'agrupacio es van abstindre (dins del que cap, un gran avenç que un partit espanyolista i un completament fet de constructors mig ajudessin a prosperar la mocio, però ERC que tot i dir que defensaven els muntanyans va votar que no i PSC amb la seva cobardia van votar que no i aixo o va eliminar tot. Només recordar que amb aquesta mocio no s'acaba tot i que encara es possible que ho aconseguim!!


Una coseta abans d'acabar: A en Lluís i al Iris dir que ahir van fer una actuació grandiosa i on van demostrar que no hi ha por amb muntanyans. I a tota la gent que esta donant suport a aquet fet que es diu Muntanyans II i que ahir van estar foten-l'hi canya i presio aquells que es van negar a reconeixer la obvietat, i es que MUNTANYANS II ES UN ERROR.


Se que em deixo molta gent que ahir va estar donat suport i ara dire a tothom que recordi: Siscu Mercadé ( http://fracenscmercade.blogspot.com/) i a la diversa gent de l'alternativa, a l'alcalde d'Altafulla, al cap de llista de l'alternativa per Renau, a la gent de la plataforma salvem els muntanyans, i a la gent del poble que va decidir fer força contra muntanyans.


TOTS UNITS HO ACONSEGUIREM!!!!

dimecres, de juliol 25

Aquesta es la moció que finalment vam presentar a debat al Ple d'ahir


MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ALTERNATIVA BAIX GAIÀ (ABG-EPM-ICV) A L’AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA PER A LA SALVAGUARDA DE L’ESPAI NATURAL MUNTANYANS-II

És sobradament coneguda la importància de la preservació de l’espai dels Muntanyans pel que fa al manteniment d’un cert equilibri territorial al nostre municipi. La zona anomenada “Muntanyans-II”, per on passa el torrent d’en Gibert, es troba formada per comunitats vegetals protegides de “Salicornar-canyissar continuació natural del llac del “Salar” de l’Espai d’Interès Natural “Platja de Torredembarra i Creixell”. Constitueix a més una zona utilitzada per al descans i alimentació de nombroses d’aus com el “corriol carnanegre” (Charadrius alexandrinus), així com erigir-se en zona de passada utilitzable per diversos anfibis i mamífers protegits. El fet de constituir un connector biològic connectant la zona de “Muntanyans” amb l’interior provoca un augment de les possibilitats de supervivència a mitjan i llarg termini, de l’Espai d’Interès Natural “Platja de Torredembarra i Creixell”, de la Reserva Natural de fauna salvatge de la desembocadura del riu Gaià, de l’Espai d’interès Natural de la Punta de la Mora-Tamarit i de la Reserva marina “Grapissar-Masia Blanca”).

Precisament per aquest valor intrínsec, el Plenari de l’Ajuntament de Torredembarra celebrat el 10 de maig del 2007 va aprovar, a proposta dels grups municipals d’Alternativa Baix Gaià, ERC i CIU, una moció reclamant la protecció d’aquest patrimoni natural del nostre terme. Recordem alguna de les resolucions aprovades:

“Donar suport a la petició d’ampliació de l’EIN Platja Natural d’Els Muntanyans de Torredembarra i Creixell promoguda per la Plataforma Salvem els Muntanyans a la qual s’han adherit diferents entitats i partits polítics”.

“Comunicar (...) la voluntat que els terrenys afectats pel Pla parcial Muntanyans II siguin inclosos en la seva totalitat a l’EIN tal com es demana a la sol·licitud.”.

La imprescindible preservació d’aquest espai ha estat un dels elements centrals en la recent campanya de les eleccions municipals del mes de maig passat, en les que la majoria de les forces polítiques amb presència a Torredembarra varen prendre posició a favor d’una protecció efectiva de Muntanyans-II.

Per altra banda, el Parlament de Catalunya es pronunciarà properament sobre la situació urbanística de Muntanyans. És important assenyalar que a partir de la proposta inicial amb de CiU, els partits que donen suport al govern de la Generalitat, que compten amb una majoria parlamentària suficient per aprovar les seves resolucions, han acordat una proposta d’acord en el sentit següent:

Primer: “ Iniciar els tràmits que corresponen per tal que els terrenys situats en els espai lliures corresponents al Pla Parcial Muntanyans II siguin inclosos en l’Espai d’Interès Natural “Platja de Torredembarra i Creixell”.

Segon: “ Considerar la conveniència de la inclusió en aquest PEIN de les superfícies adjacents als espais lliures assenyalats anteriorment que es consideri necessari i imprescindible incorporar a l’àmbit a protegir, per mantenir-ne la coherència, establint les oportunes mesures cautelars de protecció”.

Tercer: “ Impulsar els acords entre el DMAH, l’ajuntament de Torredembarra i la resta d’ens implicats que permetin si s’escau l’assoliment d’aquests objectius”.

Però la definitiva preservació de Muntanyans-II requereix també un posicionament clar i contundent en clau local. No podem oblidar que han estat les successives decisions de la nostra corporació, en ús de les seves competències en matèria d’urbanisme, les que han configurat la situació actual. Assenyalem, entre altres, les següents aprovacions municipals, l’aprovació provisional (2001) i definitiva (2002) del Pla General, i molt especialment l’aprovació inicial del Pla Parcial Muntanyans-II al juliol del 2004, per cert amb l’únic vot en contra del regidor d’Alternativa Baix Gaià (ABG-EPM-ICV).

A partir d’aquests antecedents, no resulta raonable esperar que una altra administració resolgui unilateralment un problema amb una clara responsabilitat municipal. Per tant, la preservació definitiva de Muntanyans-II, més enllà de declaracions d’intencions buides de contingut, passa indefectiblement per una acció decidida de l’Ajuntament de Torredembarra en la línia marcada en les resolucions en curs d’aprovació en el Parlament.

Per tots aquests motius, el Ple de l’ajuntament de Torredembarra pren els següents acords:

1.- Ordenar la paralització immediata de les obres d’urbanització de Muntanyans-II, a l'espera de la resolució del Parlament de Catalunya

2.- Demanar al Departament de Medi Ambient i Habitatge que determini la conveniència de la inclusió en el PEIN “Platja de Torredembarra i Creixell” de les superfícies adjacents als espais lliures assenyalats anteriorment que es consideri necessari i imprescindible incorporar a l’àmbit a protegir, per mantenir-ne la coherència, establint les oportunes mesures cautelars de protecció, en tant es formula la proposta justificada de delimitació, que haurà d’estar formulada en el mínim termini de temps possible. Amb aquest objectiu, s’impulsarà la creació d’un grup de treball format per l’ajuntament i el DMAH, que coordinarà els treballs de delimitació dels espais a incorporar a l’espai d’interès natural.

3.- Impulsar l’assoliment d’acords entre l’ajuntament i l’empresa promotora que permetin l’adquisició o compensació urbanística de les noves superfícies avui edificables que s’hagin d’incorporar en l’ampliació del EIN “Platja de Torredembarra i Creixell”.

4.- En aplicació del principi de precaució previst a la normativa comunitària de protecció dels hàbitats de les aus silvestres, ordenar la paralització temporal de les obres d’urbanització de Muntanyans-II per un període de quatre mesos, per tal de permetre la frealització dels treballs de delimitació dels espais a preservar.

Torredembarra, a 24 de juliol de 2007.

diumenge, de juliol 22

Moció presentada per ABG
Aquest document encara pot ser modificat, però sempre mantenint l'objectiu, aturar temporalment les obres de Muntanyans II. En cap dels casos voldrem que la moció sigui una "bonica declaració d'intencions". S'ha d'acabar amb l'actitut còmoda de "si algú compra, nosaltres ho acceptarem". Tenim que obligar a l'Ajuntament de Torredembarra a que es bellugui, de veritat, per trobar solucions, en aquest cas, inmediates.
Hi han arguments suficients per aturar el Pla Parcial, i revisar l'actual situació. Tothom reconeix amb la boca petita que no s'han fet be les coses, (Ajuntament de Torredembarra, Política Territorial, Dep. de Medi Ambient, Agència Catalana de l'Aigua, partits polítics...) i que el desenvolupament de l'urbanització es un error, però per uns i per els altres, a Muntanyans II, avui, estan les màquines destruïnt el nostre territori, i potser la nostra dignitat.
"Que la prudència no ens faci traïdors"


Proposta de moció per demanar l’aturada temporal de les obres del Pla Parcial Muntanyans II

EXPOSICIÓ

Atés que l’anomenat Pla Parcial Muntanyans II es un espai urbanitzable que contempla un projecte d’edificació de 550 vivendes. Aquest espai està ubicat al tram final del TORRENT D’EN GIBERT, un torrent que, segons els informes aportats per diverses institucions, aixi com testimonis oculars, pagesos i pescadors de Baix a Mar, es una zona altament inundable. Hi ha dades suficients per demostrar que la zona destinada actualment, per desenvolupar les 550 vivendes, es inundable, tant per les avingudes d’aigua del torrent, Aixi com per les aigües subterranies.

Atés que desde el juliol de 2004, data que es var fer efectiva l’aprovació inicial del Pla Parcial Muntanyans II, han anat apareixent nous elements que confirmen que el Pla parcial Muntanyans II és un error, com l’estudi fet per el Ministerio de Medio Ambiente l’any 2001, abans que s’aprovés definitivament la revisió del Pla General, on constatava l’alt valor ecològic de l’espai i avalant l’inundabilitat, i que, seguint aquests paràmetres proposava l’expropiació dels terrenys afectats, Aixa com, l’iclusió dels terrenys a l’EIN muntanyans.

Atés que aquests elements, aixi com un canvi en la sensibilitat de la nostra societat vers els aspectes de defensa del territori, apostant per un model urbanístc més moderat i més coherent amb el territori, han provocat que al llarg dels darrers anys el Pla Parcial Muntanyans II hagi esdevingut una forta controversia, tant a nivell polític, com a nivell social, provocant doverses manifestacions, Aixi com dues mocions aprovades al Ple de l’Ajuntament de Torredembarra.

Atés que el proper mes d’octubre el Parlament de Catalunya debatrà una moció, que en cas d’aprovació, obligaria al Govern de la Generalitat a fer una moratoria i a crear una taula negociadora entre el Govern català, Ajuntament de Torredembarra i altres entitats, per poder cercar posibles solucions.

PROPOSEM AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

PRIMER: L’aturada temporal del procés d’urbanització del Pla Parcial Muntanyans II, per poder facilitar la resolució del Parlament de Catalunya el mes d’octubre.

SEGON: Crear una comissió amb carácter d’urgència, que hi síguin presents tots els partits polítics, per poder fer un seguiment de les gestions que pugui fer l’Ajuntament de Torredembarra, aixi com l’aplicació, en la mesura del posible, dels acords de les dues anteriors mocions.


dilluns, de juliol 16

A qui l'interessa mentir a la premsa?


Per llegir l'article, clica al damunt

dilluns, de juliol 9

Article d'en Lluís Balart Boïgues

Alternativa Baix Gaià, projecte i realitat
L’Alternativa Baix Gaià va néixer l’any 2002 com una plataforma jove, en edat i en esperit, amb ganes d’intervenir el les institucions locals a fi de promoure una gestiód el territori més respectuosa amb l’entorn natural i unes polítiques més adients a les necessitats de les persones. Aquest primer objectiu el van assolir l’any 2003 integrant-se en la coalició ICV-EUiA-EPM. Obtenien dos regidors a Altafulla i un a Torredembarra, que va formar part de l’equip de govern.

El dissabte, dia 7 de juliol d’enguany han donat un pas més en constituir la organització comarcal d’ABG, ja que en aquestes darreres eleccions locals ha donat un important salt qualitatiu. Han obtingut l’alcaldia d’Altafulla, a Torredembarra han doblat la representació i estan impulsant un important debat polític en l’ajuntament al voltant de les polítiques urbanístiques, exemplificades en la urbanització de Muntanyans, un cas de connivència entre CiU, PSC i ERC a l’hora d’ocupar una zona humida litoral inundable seguint un model de negoci immobiliari que destrueix els escassos espais naturals que es conserven al nostre litoral. També hi era present la candidatura Iniciativa Rierenca, també de la coalició i que ha obtingut dos regidors tot i ser el primer cop que es presentaven i les candidatures de Roda de Berà, La Pobla de Montornès, Vespella i Renau que malgrat no haver obtingut representació aquest cop segueixen animats a treballar en el poble cara al futur i en el marc d’ABG comarcal.

Hi ha diversos elements de l’Alternativa Baix Gaià a considerar positivament si es volen tirar endavant noves polítiques. La seva capacitat integradora de diverses sensibilitats d’esquerra, des de l’esquerra independentista amb un discurs de contingut social, al sectors més clarament ecologistes, acollint un ampli espectre de corrents de pensament; el qüestionament radical del model dominant de gestió i ús del territori i la capacitat de fer propostes alternatives però gens utòpiques i la seva capacitat de generar debat polític de fons sobre aspectes quotidians que preocupen les persones.

A Tarragona ens cal estar molt atents a aquesta forma de fer d’ABG i mantenir una relació permanent. El Gaià desemboca en el terme municipal tarragoní, i la proposta d’articular un espai natural en la seva conca requereix que l’Ajuntament de Tarragona prengui decisions coherents al respecte, establint les figures de protecció necessàries dels espais naturals de la zona de llevant de terme municipal.

Per altra part, és important, des del punt de vista d’equilibri i de gestió territorial, que aparegui un moviment que planteja una alternativa seriosa al model de ponent, on l’a presència massiva i conjunta de la gran indústria química i turística han determinat una ocupació i usos del territori que no són sostenibles i planteja grans problemes a l’hora d’intentar la seva racionalització.

dissabte, de juliol 7

dimecres, de juliol 4

Tema pactes, tema tancat!


Ja han passat uns dies desde que l'Assemblea de l'ABG va decidir donar per tancat el cicle de negociacions per entrar a formar part del nou equip de govern. Ara ja no cal donar-hi més voltes, la sobirania de l'Assemblea es la que marca els criteris que tenim que seguir els regidors de l'ABG, hores d'ara ja es igual els motius, no ens hem entés i punt.


La decisió de l'Assemblea de l'ABG ha de ser respectada, com també tenen que ser respectades les decisions de la resta de partits polítics, siguin quines siguin les seves decisions, la nostra feina es respectar-les. Com ja he dit anteriorment, l'ABG s'està preparant per treballar desde l'oposició durant els propers 4 anys, i es que en qualsevol democràcia la feina de l'oposició es important i vital.


Tampoc es tant greu que un govern gestioni amb minoria, sempre i quan tingui la capacitat de treballar desde el consens, aixi com, també serà important una oposició que tingui la capacitat de ser receptiva amb les propostes que es puguin considerar un bé per el nostre municipi. Ara el més important es que ens posem a treballar, seguint els criteris del col.lectiu, i tots els debats d'entrar, o no, al govern, deixar-los per d'aquí 4 anys.

Ah, l'imatge res té a veure amb l'escrit, forma part d'una campanya de col.lectius mallorquins, en defensa de la llengua, identitat i cultura de Mallorca.

Salut!

dimarts, de juliol 3

FRONT COMÚ PER ATURAR MUNTANYANS II


Enviat per l'Assemblea de Joves del Baix Gaià

DIJOUS DIA 5 DE JULIOL A LA SALA DEL CASAL A LES 21:00H: FRONT COMÚ PER ATURAR MUNTANYANS 2.


Ja vam dir fa unes setmanes que Muntanyans II es pot aturar. Ara hi ha una moció de CiU que es presenta al Parlament, la qual interessa molt que s'aprovi. Evidentment, molts som de la opinió que si CiU estigués governant aquesta moció l'estaría promovent algú altre en contra d'ells, però per salvar Muntanyans interessa clarificar la situació estratègica: no està clar que ICV i ERC votin a favor d'aquesta moció, de manera, que és més important que mai que movilitzem a les persones, siguin de les idees que siguin, per fer pinya en un front "despolititzat" o, on en tot cas, la única politització que hi haurà serà un interés comú per salvar Muntanyans II. És molt important que els polítics Barcelonins vegin que la ens movem per salvar Muntanyans. Així doncs, la situació estratègica requereix de movilització urgent per part de tots aquells qui ens hem interessat per salvar muntanyans dos, pot ser una victòria parcialment definitiva, tot i que l'assumpte és més complicat. Proposem fer un front comú per prendre mesures immediates de protesta al carrer: en la reunió hi haurà solament dos punts, 1r, posada en comú d'informació, espai que no permetrem que es converteixi en un lloc de retrets, si no de tenir clar quina situació encarem i 2n, propostes d'actes inmediats de protesta.


TOTES I TOTS A LA REUNIÓ I ALS ACTES QUE ES CONVOCARÀN: PASSA-HO.

CRÒNICA D’UNA NEGOCIACIÓ FRUSTRADA PER UN AJUNTAMENT D’ESQUERRES


Abans de res volem posar de manifest que la voluntat de l’Assemblea de l’ABG va ser escoltar tothom i prioritzar un pacte d’esquerres.L’interès per aquest pacte es va concretar amb la confecció d’un document on es deixava constància escrita dels acords de govern, de legislatura i d’organització municipal, perquè un cop discutits i consensuats amb tots el grups, es signés i fos el referent que guiés la gestió dels propers 4 anys.


Com a punt de partida, el document proposat recollia el nostre ideari filosòfic: transparència, participació ciutadana, planificació de la gestió i coordinació del treball de l’equip govern. L’objectiu no era altre que corresponsabilitzar tots els membres de l’equip de govern en la gestió i, per això, era imprescindible consensuar les actuacions a portar a terme emmarcades en aquests principis i compartir tots els projectes abans d’endegar res.La veritat és que a les dues primeres reunions amb els negociadors del PSC, malgrat ja es van plantejar algunes diferències importants, es van constatar coincidències en la major part de les propostes. Sols quedava polir la redacció i centrar-nos ens els punts de desacord.


Aquests darrers punts eren: l’adjudicació de l’aigua tal com s’havia plantejat, la implicació en el tema de Muntanyans II, la participació ciutadana, els sistemes de control en la contractació del personal laboral i la reorganització necessària de les diferents àrees de l’Ajuntament i, en especial, en la d’urbanisme.Que ha succeït doncs ?Cal dir d’entrada que quan una negociació no avança és responsabilitat de tots els negociadors. Però en aquest cas no hi ha dubte que certes actituds han portat les converses a una mena de carreró sense sortida.


Per negociar s’han de respectar una sèrie de principis no escrits com són: el respecte i la lleialtat entre els negociadors, mantenir sempre les mateixes persones a la comissió, no posar límits en el temps ni en els temes a discutir i no trencar ponts de diàleg en cap tema.Al nostre entendre, i pel que fa a les darreres reunions, els companys del PSC, per tàctica, per estratègia o per ignorància, no han respectat cap d’aquest principis. Cal dir que els companys d’ERC, per tàctica, per estratègia o per ignorància, tampoc han posat massa de la seva part amb l’espantada que van protagonitzar el dimarts 19.


Recapitulem cronològicament :Les converses, com hem dit, s’han produït al voltant d’un text que vam confeccionar nosaltres. En una segona reunió el PSC va portar un altra document que nosaltres vam recollir per estudiar. Nosaltres vam procedir a sintetitzar i fusionar el text amb el nostre i amb el que ERC havia lliurat al socialistes. En aquest document de “fusió” es van mantenir les nostres propostes a discutir, però ja amb un redactat més obert per aconseguir apropar posicions.


El divendres 15 ja no apareixen a la reunió els mateixos companys del PSC que havien format la comissió negociadora i, en canvi, comptem amb la presència del Sr. Alcalde en funcions. En aquesta reunió, l’alcalde ens va dir que no hi havia temps per arribar a acords abans de la constitució del nou Ajuntament. Malgrat això, Manuel Jiménez va manifestar la seva prioritat pel pacte amb les forces d’esquerra. D’aquella reunió vam sortir amb una nova convocatòria sota el braç de cara al dimarts dia 19 per a continuar parlant.


Nosaltres assistim a la reunió de dimarts amb la voluntat de revisar, conjuntament amb PSC, ERC i GIT, punt per punt tot el document i deixar pel final el tema de les regidories.Com ja hem exposat, ERC decideix deixar la reunió al·legant que no volen interferir en les discussions entre el PSC i l’ABG (?). Vol dir això que ells ja tenen un acord tancat per governar amb el PSC? Si és així, que tinguin molta sort, la necessitaran per treballar en minoria, amb els companys socialistes, que són incapaços de fer autocrítica.Per part del PSC, la sorpresa és que s’estrena Ramón Ripoll, actual regidor d’urbanisme, com nou interlocutor. Després d’una breu recapitulació de les anteriors converses, és ell qui pren la paraula i sentencia que el document ja es podia discutir, que el problema era que no compartia la nostra filosofia, que ja no quedava marge per a la negociació, que la sobirania és del regidor i no dels ciutadans i que les carteres dels seus regidors les decidien ells. El seu company de partit va rematar la intervenció dient que l’acord es signava en aquell moment o no hi havia pacte.


El GIT escolta i calla.


Qui són els intransigents ?


Des de L’ABG no hem demanat res, ni càrrecs de confiança, ni aquesta o aquella cartera. La nostra voluntat és, si ens volen, implicar-nos amb la governabilitat de la Vila i aportar el capital humà de dos regidors amb ganes de treballar, governar per fer coses, amb un nou estil, escoltant a la gent i fen-la participar. Volem desenvolupar els grans projectes de la Vila així com dotar d’efectivitat els serveis socials. Provenim i som moviment ciutadà.


Necessitem a la gent i estarem al seu servei, treballant perquè se senti representada. Per tant, que no ens busquin en un govern que no estigui disposat a fer autocrítica i realitzar els canvis que facin falta per millorar la gestió i esmenar els errors del passat. No serem la comparsa de ningú, ni uns convidats de pedra. Nosaltres no ens vendrem, ni decebrem als que ens han donat suport amb el seu vot. Si no ens volen: treballarem des de l’oposició fent d’altaveu del moviment ciutadà i defensant i explicant el nostre ideari.


Això, senyors, no és intransigència, és lleialtat i coherència.Que els ciutadans ho sàpiguen, sinó hi ha pacte d’esquerres, la principal responsabilitat serà dels socialistes, que hauran prioritzat els interessos personals per sobre d’impulsar un govern fort amb majoria suficient.


Enric Bonan

Platja Llarga


Hola des de la Plataforma a la Plataforma !

Primer de tot dir que la situació ha canviat bastant, i que hem de saber aprofitar la nova situació al màxim per aconseguir salvar la Llarga.

El 19 de juny Ballesteros i el subdelegat de govern van dir en una roda de premsa que volia negociar amb la Plataforma sobre la Platja Llarga (veure el Punt del dia següent). I la setmana passada va dir a CatRadio que seria aquesta mateixa setmana, així que aquí anem preparant un equip negociador amb biòlegs, arquitectes etc., i elaborant per a la primera reunió un llistat de CRITERIS generals que us adjuntem, encara que encara l'anirem millorant, si teniu suggeriments ens els podeu enviar.

I amb aquest email convoquem una CADENA HUMANA a tot el llarg de la Platja Llarga per dissabte 21 a les 12 del migdia, per expressar el nostre desitg de que es preservin les ultimes platges naturals.
Aqui teniu el cartell, podeu imprimir uns quants (en color guanya molt i no porta massa tinta) i penjar-ho a la vostra casa, als bars i botigues on aneu, clubs, centres cívics, associacions.... I no oblideu de reenviar tot el que pugueu, dir-lo a la família, amistats i coneguts...

A les 12 serà la cadena humana. Cal procurar omplir les zones on hi hagi menys gent. Avisarem a la gent dels campings per tal que ajudin a cobrir el fons de la platja. Ho fem a prop de l'aigua, que s'està més fresquet...


A la 1 es llegirà un manifest per la zona de l'Iot (tardem una hora per que dongui temps a arribar des dels extrems de la platja). De 12 a 1 farem temps amb música, poesia, etc., us invitem a la gent que feu música, poetes etc. a participar-hi.

I també us invitem a una festeta d'anniversari de Montse, que m'ajuda aquesta temporada en la secretaria i en moltes més coses, a la platja del Miracle per on comencen les roques del centre de la platja, dissabte proper des de les 7 de la tarda. Podeu portar alguna cosa per menjar i beure, els vostres instruments, CD's per posar )portarem un petit ampli)... veurem els focs artificials...

Una abraçada


Lola

diumenge, de juliol 1

Hipocresia


Aquest matí hem comenten que algun membre del partit socialista que ahir estava en l'entrega de premis de la cursa patrocinada, com no, per sectors inmobiliaris, deia a la parróquia que preguntaven, que l'ABG no estava al pacte per que demanavem massa!


Que es demanar massa?, demanar participació de la gent en les grans decisions de la torre?, que es demanar massa?, demanar una Comissió de seguiment d'urbanisme?, que es demanar massa?, demanar retallar les despeses de sopars, viatges, fer inauguracions amb menys diners públics?, que es demanar massa?, que s'inverteixin més diners en les regidories socials?... Realment el PSC el que ha de fer es explicar amb tranquil.litat quin full de ruta té previst per els propers 4 anys. Realment aixó es el que voliem la gent de l'ABG, un full de ruta pactat en totes les arees de treball.


Però sembla ser, que el PSC i l'ABG, tenim, avui, un full de ruta ben diferent!


Salutacions als companys i companyes d'EUSKAL HERRIA.

Una nova etapa per l'ABG

Aquesta setmana s'obre una nova etapa per l'ABG, després de dos anys i mig formant part del Govern ara ens toca treballar desde l'oposició, amb una gran i notable diferència, l'ABG ja no serà l'organització d'un sol regidor, si no que ens presentem amb el reforç d'una segona regidora, que qui la conegui, sap que no serà precisament una persona que passi per l'Ajuntament sense pena ni glòria. Qui conegui a l'Iris Gual sabrà que Torredembarra disposa d'una regidora coherent, treballadora, amable, quan s'ha de ser amable, i que serà i fins i tot agressiva, quan toqui ser-ho.


Personalment estic molt animat i engrescat davant la nova etapa de l'ABG, crec que podem treballar per Torredembarra desde l'oposició, sense complexes i sempre en positiu. Tenim l'intenció de dedicar moltes hores en la tasca de regidors a l'oposició, preparant mocions i propostes que, sota el criteri de la nostra Assemblea, serveixin per millorar la nostra petita ciutat. Estarem presents en totes les comissions de treball, en les Comissions del Consell Municipal de Sostenibilitat, (ho sento per els regidors que els hi molesta la Participació Ciutadana) farem especial seguiment en les polítiques d'urbanisme (plans parcials, PEMU's, zones verdes...).


Per acabar aquest post, vull traslladar el meu agraïment a totes les persones que heu fet possible l'ABG, a aquells que el 2003 vau confiar en crear el col.lectiu, a tots aquells que al llarg dels darrers 4 anys us heu sumat, i a tots aquells ciutadans, molts anònims, que ens heu dipositat la vostra confiança amb el vostre vot, a tots, a totes, gràcies!