dilluns, de juliol 9

Article d'en Lluís Balart Boïgues

Alternativa Baix Gaià, projecte i realitat
L’Alternativa Baix Gaià va néixer l’any 2002 com una plataforma jove, en edat i en esperit, amb ganes d’intervenir el les institucions locals a fi de promoure una gestiód el territori més respectuosa amb l’entorn natural i unes polítiques més adients a les necessitats de les persones. Aquest primer objectiu el van assolir l’any 2003 integrant-se en la coalició ICV-EUiA-EPM. Obtenien dos regidors a Altafulla i un a Torredembarra, que va formar part de l’equip de govern.

El dissabte, dia 7 de juliol d’enguany han donat un pas més en constituir la organització comarcal d’ABG, ja que en aquestes darreres eleccions locals ha donat un important salt qualitatiu. Han obtingut l’alcaldia d’Altafulla, a Torredembarra han doblat la representació i estan impulsant un important debat polític en l’ajuntament al voltant de les polítiques urbanístiques, exemplificades en la urbanització de Muntanyans, un cas de connivència entre CiU, PSC i ERC a l’hora d’ocupar una zona humida litoral inundable seguint un model de negoci immobiliari que destrueix els escassos espais naturals que es conserven al nostre litoral. També hi era present la candidatura Iniciativa Rierenca, també de la coalició i que ha obtingut dos regidors tot i ser el primer cop que es presentaven i les candidatures de Roda de Berà, La Pobla de Montornès, Vespella i Renau que malgrat no haver obtingut representació aquest cop segueixen animats a treballar en el poble cara al futur i en el marc d’ABG comarcal.

Hi ha diversos elements de l’Alternativa Baix Gaià a considerar positivament si es volen tirar endavant noves polítiques. La seva capacitat integradora de diverses sensibilitats d’esquerra, des de l’esquerra independentista amb un discurs de contingut social, al sectors més clarament ecologistes, acollint un ampli espectre de corrents de pensament; el qüestionament radical del model dominant de gestió i ús del territori i la capacitat de fer propostes alternatives però gens utòpiques i la seva capacitat de generar debat polític de fons sobre aspectes quotidians que preocupen les persones.

A Tarragona ens cal estar molt atents a aquesta forma de fer d’ABG i mantenir una relació permanent. El Gaià desemboca en el terme municipal tarragoní, i la proposta d’articular un espai natural en la seva conca requereix que l’Ajuntament de Tarragona prengui decisions coherents al respecte, establint les figures de protecció necessàries dels espais naturals de la zona de llevant de terme municipal.

Per altra part, és important, des del punt de vista d’equilibri i de gestió territorial, que aparegui un moviment que planteja una alternativa seriosa al model de ponent, on l’a presència massiva i conjunta de la gran indústria química i turística han determinat una ocupació i usos del territori que no són sostenibles i planteja grans problemes a l’hora d’intentar la seva racionalització.