dimecres, de maig 9

Polítiques per les personesBENESTAR SOCIAL, COOPERACIÓ i POLÍTIQUES D’IGUALTATÉs ben sabut per tothom que la dinàmica actual de l’economia i la societat està produïnt desigualtats. L’administració local, com administració més propera al ciutadà, ha de garantir mesures que permetin la igualtat d’oportunitats i les ajudes necessàries per assolir uns mínims de benestar a tothom. Actualment funcionen una sèrie de serveis municipals que cal reforçar amb mitjans humans i materials. De la mateixa manera els locals que actualment s’utilitzen s’han d’acondicionar a les necessitats actuals.


És per això que des de l’ABG proposem:


-Crear un programa d’atenció i assessorament a la família dirigit a famílies en situació de crisi (dificultats de relació, de comunicació, violència, etc.): Atenció psicològica, assessorament, derivació a altres serveis, treballador/a social, protocol pel tractament de víctimes de la violència masclista, etc.


-Potenciar els serveis dirigits a la integració dels immigrants (classes per treure el carnet de conduir, mediadors culturals, tallers de comunicació, oficina d’informació, etc.)


-Potenciar les activitats esportives per a la gent gran (ioga, etc.)


-Ampliar del nombre d’horts ecològics per als jubilats.


-Promoure la construcció d’un tanatori que podria donar servei a tot el Baix Gaià.


-Exigir al Consell Comarcal l’ampliació del pressupost destinat a beques per a estudiants.


-Posar a disposició de les entitats tot el suport material i de personal per a organitzar activitats de solidaritat, intercanvi i coneixement amb altres pobles del món.


-Potenciar la Jornada Intercultural amb la incorporació del màxim nombre de cultures que convieuen a la Torre.


-Suport al programa Nous Veïns que impulsa el Consell Comarcal del Tarragonès d’orientació, formació i inserció laboral per al col·lectiu d’immigrants no comunitaris.


-Consolidar la figura d’educador de carrer vistes les experiències positives que s’han fet recentment.


-Promoure el projecte “Joves Guia” desenvolupat a altres indrets com Mataró. Es tracta d’un programa per posar en contacte els joves nouvinguts amb la cultura que l’acull. Aquest procés es fa amb la col·laboració de joves “autòctons” que dediquen una part del seu temps de lleure a acompanyar, orientar i fer de referent a companys nouvinguts d’incorporació tardana a l’institut. El projecte aniria coordinat des de la regidoria amb els instituts de la Vila, un mediador i una educadora social.


-Promoure les entitats. Donar facilitats per a que les associacions puguin donar a conèixer les seves activitats. Cal aprofitar el potencial de les entitats com a element integrador.


-Col·laborar amb la Fundació Pere Badia a dinamitzar les activitats culturals i lúdiques així com a desenvolupar el projecte de rehabilitació de la futura sala d’actes.


-Col.laborar amb la Fundació Antoni Roig per tal d’aconseguir la rehabilitació dels edificis històrics per tal de poder continuar oferint serveis socials i pedagògics.
-Potenciar els Plans d'entorn.