dilluns, de maig 14

Polítiques d'educacióEDUCACIÓ


La Vila de Torredembarra té unes característiques de creixement poblacional que demana una major planificació i una gran col·laboració entre tots els sectors que formen la comunitat educativa. A l’hora cal assumir els reptes del Pacte Nacional de l’Educació que demanen una major implicació del municipi en els assumptes relacionats amb l’educació. La nostra societat ha canviat, en termes socials i econòmics. L’escola està canviant perquè les necessitats també ho han fet. Tenim una major diversitat social, un canvi tecnològic, canvis en l’entorn familiar, etc. L’educació ha de garantir el desenvolupament de les capacitats personals i l’aprenentatge de les habilitats socials. Torredembarra disposa de recursos (equipaments, associacions, serveis públics, empreses, etc.) que poden ajudar en la tasca educativa. L’Ajuntament ha de liderar la coordinació de tots aquests elements. L’Ajuntament ha de fer un pas endavant i no dedicar-se tan sols a mantenir els edifcis escolars i contractar als conserges. Pensem, a més, que l’educació és una de les principals eines per garantir la igualtat d’oportunitats i la convivència.


És per això que l’ABG proposa:


-Potenciar les activitats de formació permanent per a adults i immigrants.


-Crear d’un Centre d’Arts Escèniques.

-Potenciar de l‘Escola de Música, adequant un espai definitiu per dur a terme les classes, per a esdevenir un referent al Baix Gaià.

-Rehabilitar l’edifici del Patronat Antoni Roig per a poder-hi desenvolupar activitats educatives.

-Rehabilitar l’Escorxador com espai per a la cultura i l’ensenyament de les diferents vessants artístiques.

-Potenciar el Consell Escolar Municipal i fer que esdevingui un veritable òrgan de participació i de treball col·lectiu.

-Fer la segona llar d’infants municipal.

-Desenvolupar el Pacte Nacional d’Educació en tot allò referent al municipi (planificació participació, etc.)

-Coordinar les activitats extraescolars que es desenvolupen al municipi per tal de plantejar horaris, qualitat, regularitat, etc.

-Participar activament en el desenvolupament del Pla d’Entorn i crear un projecte educatiu de ciutat.

-Potenciar els serveis de mediació, traducció i de beques.

-Seguir oferint a l’administració catalana espais on ubicar una seu de l’Escola Oficial d’Idiomes.