dimarts, de maig 22

Polítiques de Governació, Seguretat i Viabilitat
GOVERNACIÓ, SEGURETAT i VIABILITAT


Torredembarra pateix els problemes de governabilitat d’una ciutat que ha crescut de manera poc planificada i d manera dispersa. Cal canviar algunes dinàmiques de treball que permetin una millor atenció dels veïns i dels problemes en general. La nostra Vila ha patit també molts anys d’inestabilitat política i l’ABG vol apostar de nou per contribuir a fer governable la Torre. De la mateixa manera l’atenció al ciutadà i els tràmits administratius continuen sent feixucs i lents.


És per això que l’ABG proposa:


-La Junta de Seguretat Local ha d’arribar un gran acord en les forces de seguretat que hi ha a la Vila per tal de repartir clarament les tasques de cadascuna. Si alguna força de seguretat no vol col·laborar en la seguretat de la Vila proposarem el seu trasllat fora de la Torre.

-Trasllat de la policia local a un espai ben comunicat fora del nucli antic i deixar una oficina d’atenció al ciutadà al nucli antic.


-Mantenir obert al nucli antic un punt d’atenció ciutadana de la policia local.


-Eliminar les places d’aparcament de la policia local de la placeta de la rectoria i del carrer Carniceria.


-Eliminació de l’aparcament del lateral del Castell dels Icard (arbrat, bancs, enrajolat, etc.).


-Contribuir a la goverbilitat i estabilitat del municipi.


-Millorar l’efectivitat administrativa i la relació amb els ciutadans i les entitats.


-Creació de la finestreta única per atendre des de l’Ajuntament a tots els veïns i veïnes. Des d’un espai fixe de l’Ajuntament s’ha de poder atendre als ciutadans que van a fer gestions. De la mateixa manera la finestreta única ha de permetre rebre documentació destinada a altres nivells de l’administració (Consell Comarcal, Generalitat, etc.).


-Obrir almenys una tarda a la setmana l’oficina d’atenció al ciutadà, ja que només obre pels matins.


-Posar en funcionament l’oficina d’atenció al ciutadà virtual.


-Potenciar la renovació del DNI a Torredembarra.