dilluns, d’agost 13

Comunicat de l'Ajuntament de Torredembarra

De Santiago Ardèvol, Alcalde accidental

Motiu: Inundacions en obra pública, a causa de pluges torrencials.

Pavelló polisportiu:

El diumenge a la nit es detecten inundacions, motivades per la insuficient canalització de les aigües provinents de St. Jordi.

Aquesta situació va ser detectada el dijous, dia 9 de juliol de 2007, no podent-se realitzar les obres que van motivar les inundacions del diumenge, així mateix es detecten altra sèrie de filtracions motivades per deficiències de segellat en l'estructura exterior. Es prenen les mesures d'aixecar acta, reportatge fotogràfic i acta notarial per a reclamar els danys.

Pl. de la Font:

Els propietaris notifiquen que es produeixen filtracions per sortides d'aigües pluvials pels WC. Ens hem posat en contacte amb Sorea, per a que en aquest matí es visualitzés, amb una camara a aquest efecte, si hi ha alguna connexió mal realitzada que possibiliti que les aigües pluvials s'introdueixin en les xarxes fecals, si això fos així es prendrien les mesures necessàries per a solucionar el problema i exigir responsabilitats.

Torredembarra, 13 d'agost de 2007.

Santiago Ardèvol Mirabal

Alcalde accidental