dimarts, de febrer 24

Que passa amb Muntanyans II, Sr. Nadal?


El PSC del Govern de la Generalitat que gestiona Política Territorial (PTOP) ha posat, i posa, totes les dificultats possibles a qualsevol proposta de modificació del pla general per portar sostre de Muntanyans II a altres plans parcials del municipi. Conseller Nadal, digui la veritat d'una vegada, vostè no vol, ni ha volgut mai, cap tipus de solució per Muntanyans II, expliqui que des de fa temps vostè treballa per aconseguir que el tram final d'un torrent sigui edificat, amb les conseqüències que pot portar en el futur. Quan parlem de Muntanyans II ja no estem parlant tant sols d'ecologisme i de protecció del territori, estem parlant del perill que suposa edificar es una zona d'alt risc de inundabilitat.


Sigui valent, i digui públicament que vostè mai va voler salvar Muntanyans II