dimecres, d’abril 1

Pla de Barris, tenim projecte per presentar?

Ja tenim la sisena convocatòria del Pla de Barris, un pla fomentat per la Generalitat Catalana per recuperar i revitalitzar els barris dels nostres pobles, els projectes es poden finançar fins al 75% del cost. Torredembarra té previst presentar alguna proposta?, estem preparats per presentar propostes?
Actuacions que poden ser finançades

Per poder obtenir finançament del Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial, d’acord amb l’article 7.2 de la Llei 2/2002, els projectes que es presentin han de preveure intervencions en algun dels camps següents:


  • La millora de l’espai públic i la dotació d’espais verds.

  • La rehabilitació i l’equipament dels elements col·lectius o comuns dels edificis.

  • La provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu.

  • La incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis.

  • El foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà, especialment pel que fa a l’eficiència energètica, l’estalvi en el consum d’aigua, i el reciclatge de residus.

  • L’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.

  • El desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri.

Torredembarra té previst presentar alguna proposta?, estem preparats per presentar propostes?, hi han projectes de futur?... Per cert, es justament el fet de fer política -de sempre- a les cantonades i des de la foscor del passadissos que Torredembarra no avança.

AQUÍ DEIXO ALGUNS ENLLAÇOS PER SI ALGÚ L'INTERESSA, ES CLAR

Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(

http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/arees/ciutat/barris/index.jsp)
Manual per a l'elaboració dels projectes d'intervenció integral en els barris i àrees urbanes d'atenció especial.
(
http://www10.gencat.net/ptop/binaris/Manual2008_tcm32-24279.pdf)
Guia bàsica dels plans de Barris
(
http://www10.gencat.net/ptop/binaris/Guia%20de%20barris%2026092008_tcm32-28414.pdf)
Normes generals per emplenar els formularis
(
http://www10.gencat.net/ptop/binaris/Normes%20generals%20per%20emplenar%20els%20formularis%20en%20excel%20de%20barris_tcm32-28825.PDF)
Portal Barris amb projectes
(
http://ecatalunya.gencat.net/portal/faces/public/barris/inici)