divendres, de maig 8

Pressupost 2009 + crèdit de 2'5 milions d'euros


L'aprovació del pressupost 2009 va acompanyat de la proposta de demanar un nou crèdit a llarg termini per un valor aproximat de 2'5 milions d'euros. Aquest crèdit farà que l'endeutament per persona pugi fins a un 121%, 11 punts per damunt del que contempla la llei -cal deixar clar que es absolutament legal aquesta mesura-. Malgrat la legalitat considero que estem creant una situació perillosa per el futur, ja que l'actual context de crisi econòmica està provocant menys ingressos a les arques municipals, i els crèdits, amb crisi o sense, s'hauran de tornar amb els seus interessos. A qui haurem d'estrènyer encara més el cinturó en els propers anys?