dijous, de juliol 28

Ple pressupost municipal 2011

Aquest són alguns dels arguments, preguntes i reflexions sobre el pressupost municipal 2011. Cap de les preguntes ha obtingut resposta...

ARGUMENTS PRESSUPOST MUNICIPAL 2011

Dimarts 26 de juliol a les 19'30h se'ns entrega la proposta de pressupost per a l'any 2011, i el mateix dia se'ns convoca per dijous 28 de juliol a les 13'30h a una COMISSIÓ INFORMATIVA per explicar-nos el contingut del pressupost, per mitja hora després, a les 14h, debatre i votar la proposta pressupostària.
En total els regidors de l'Alternativa hem disposat de 42 hores per intentar analitzar el pressupost, per debatre-la amb l'assemblea i per intentar incorporar propostes que milloressin el document, amb l'objectiu de ser responsables i recolzar la proposta pressupostària. Com entendreu ens ha estat impossible fer una tasca acurada, impossible crear propostes en positiu per el municipi.
Els regidors de l'Alternativa ens sentim menyspreats davant d'aquesta situació, ja que no podem fer la nostra feina, com a regidors de l'oposició, amb uns mínim de qualitat. Tot i així, més emprenyats estaríem formant part d'aquest govern amb aquesta manera de fer les coses.
Evidentment estem en debat d'un pressupost que fa almenys 8 o 9 mesos que es tenia que haver aprovat, però sembla que ja és tradició en aquest ajuntament allargar l'agonia i fomentar la sorpresa. Després no diguin a les entitats que trigaran en cobrar perquè l'oposició ha demanat dies per analitzar el pressupost, ho torno a recordar, 42 hores de temps.
Votar un pressupost amb 8 o 9 mesos de retard té molts inconvenients, però una avantatge, podem disposar dades reals de com va l'any. Com anem d'ingressos de l'impost de la construcció, com anem amb l'IBI, quin grau de morositat hi ha, etc.
Un govern participatiu i col·laborador hagués adjuntat l'estat econòmic des de l'1 de gener fins a data d'avui.
I parlant de participació, podem constatar l'estratègia per enfonsar definitivament al Consell Municipal de Sostenibilitat, en altres temps els equips de govern es dignaven a fer participar als ciutadans que estan en les diferents comissions
Dins del PRESSUPOST 2011 ens trobem amb:
 • El pressupost dels PATRONATS DE CULTURA I TURISME, dos documents que no han estat aprovats per les respectives juntes. Ens preguntem, de que carai serveixen aquests òrgans de participació?.
 • La rebaixa del 5% de les despeses de personal. Tant sols recordar que la rebaixa es fa per decret de l'estat, que obliga a rebaixar els sous dels treballadors.
 • Veiem una previsió d'augment d'ingressos d'impostos directes, un 8'5%
 • Augment d'ingressos del 6'3% de les taxes
 • Augment d'ingressos d'un 5% de les transferències corrents
 • En ingressos patrimonials un augment del 728%. De 175.200€ a 1.451.501€.
 • En total esperen augmentar els ingressos en un 11'7%
A nivell d'ingressos:
 • Preveuen ingressar 600.000€ en multes de trànsit, en canvi d'infraccions urbanístiques tant sols 1.500. Els convidem a donar un tomb per Torredembarra a detectar infraccions urbanístiques.
I si parlem de despeses:
 • Lloguer de naus industrials 48.016€, quines són? Quina funció tindran? I a partir de quan?
 • Quina inversió teniu prevista per habilitar els locals llogats?
 • Lloguer locals C/Reus i Cal Llovet. Quin us tindrà el local de Cal Llovet? I quan es posarà en funcionament?
 • Conservació de vies públiques una previsió de 33.208€. Que tenen previst fer amb aquests diners?
 • Conservació d'altres immobles. 51.719€. Quins són?
 • Manteniment sala polivalent, 5.000€. A que van destinats?
 • Manteniment Teatre Auditori, 250€. Que es vol fer amb aquesta quantitat?
 • Personal d'urbanisme:
Retribucions bàsiques funcionaris
264.373,00 €
Triennis urbanisme
39.506,00 €
Complement destí urbanisme
148.147,00 €
Complement específic urbanisme
288.836,00 €
Seguretat Social urbanisme
619.412,00 €
Contribució Plans de Pensió
3.347,00 €
Retribucions bàsiques laborals
556.430,00 €
Productivitats urbanisme
167.313,00 €
Gratificacions urbanisme
18.578,00 €
Total
2.105.942,00 €
 • No gastem suficients diners en els serveis tècnics d'urbanisme, que ha sobre feu una previsió de despesa de 85.000€ per encarregar estudis i treballs tècnics a serveis professionals externs.
 • Serveis professionals externs (estudis i treballs tècnics) hi ha la previsió de 278.460€. Quin tipus de serveis?, també són d'urbanisme? l'ajuntament no disposa de suficients tècnics?
 • En canvi a promocionar el comerç li volen destinar 23.000€. Una gran suma de diners per dinamitzar l'economia local!
I en el capítol 2 de Despesa béns i serveis corrents:
 • Enguany veiem que ens toca pagar 795.000€ d'interessos de crèdits demanats. Ens agradaria, i demanem, que ens facilitin les quantitats que haurem de pagar els propers anys.
El capítol 3 – Despesa Financera ens trobem:
 • Que volen destinar 5.100€ per finançar els partits polítics amb representació municipal, 100€ més que a Càrites, 5.000€. Demanem que es modifiqui aquest punt i els 5.100€ dels partits polítics s'afegeixin a la partida de Càrites deixant-la a 10.100€. Considerem que seran més útils si els destinem a les persones amb dificultats que a finançar despeses dels partits polítics. Des d'aquí volem felicitar a les dones i homes de Càrites per la gran labor social que estan fent.
 • En despeses de telèfon 179.838€
 • En atencions protocol·làries ens trobem 67.700€. Proposem rebaixar-la a la meitat.
 • Ens trobem amb una partida responsabilitat patrimonial 1.129.500€. a on s'han de destinar?