dimarts, de novembre 14

Contenidors amb pedal, polítics amb pedal...


Torredembarra viu un moment històric en materia de residus, desprès de 28 anys de treballar amb el mateix contracte, 1978, la Regidoria de Medi Ambient ha iniciat els tràmits per planificar la gestió dels residus municipals. Actualment la situació és prou complexa, un contracte prorrogat de recollida dels Residus Sòlits Urbans (RSU), parlant en plata, la recollida de les escombreries barrejades i eliminades a un abocador, gestionat per l'empresa COSBAPSA. I desprès tenim el servei de recollida selectiva, sense fer l'orgànica, que gestiona el Consell Comarcal del Tarragonès, a través de l'empresa Fomento i Contratas. Quan vam tenir les competències plenes en materia de residus, maig del 2005, ens vam adonar de la precarietat, sobretot del contracte del RSU, en que teniem que treballar. El contracte amb COSBAPSA estaba en plena prorroga de 7 anys i que tenia termini de acabament el 2007, una prorroga produïda per una mala gestió dels meus antecesors. Tal com estava la situació el més fàcil, senzill i fent polítiques de cara a la galeria eren dues opcions:
PRIMER: a través de COSBAPSA canviar tots els contenidors del poble, i per tant en el moment de fer el nou concurs públic de gestió donar avantatges a l'empresa que havia posat els nous contenidors.
SEGÓN: signar el nou conveni del servei de selectiva amb el Consell Comarcal del Tarragonès per 8 anys, descompensant el ritme d'anys amb el nou contracte de RSU.
La decisió política no va ser fàcil, però crec que no ens vam equivocar, Torredembarra podrà avui fer un procès democràtic per la gestió dels seus residus en els propers anys. No hi haura favors que pagar a ningú, ni compromisos de subrogació de material. Podrem fer participar el Consell Municipal de Sostenibilitat i tots els partits polítics en la decisió de model de gestió... I tot aixó haurà de passar el primer semestre del 2007, quan la prorroga del contracte amb COSBAPSA, ja formarà part del passat. I amb tot aixó, els que van gestionar Torredembarra anteriorment, i per lo tant responsables de la lamentable situació amb els contractes i amb el servei, i sense entendre res de res, van i entren atacant de l'urgència i necessitat de disposar contenidors amb pedal per a la gent gran.
Començo a pensar que algún polític local ha començat a abusar de l'orujo d'herbes que el fa portar un bon pedal mental.