dilluns, d’abril 7

El meme de l'aigua


En Siscu Mercadé em proposa respondre aquest meme sobre l'aigua, jo li passo el relleu al Fantasma del Castillo, José Oviedo (PP), Jordi Solé (AGRUPACIÓ) i al Gerard Vallés


Creus que davant les decisions relatives a la cessió d'aigües a d'altres territoris, com ara la venda d'aigua dels aqüífers de Tarragona a Barcelona, s'haurien de fer consultes populars?


Cal consultar a la ciutadania si cal negar aigua de boca per les persones?, estaríem disposats a fer una consulta popular si cal enviar aliments a l'Àfrica?. La Plataforma que planteja aquesta fórmula, està formada per persones vinculades a CIU, persones que treballen camuflades en grups ecologistes i en associacions de veïns de Tarragona. Persones que durant dècades van tenir la boca callada, mentre governaven els seus a la Generalitat i a l'Ajuntament de Tarragona. Aquesta entitat l'importa ben poc l'aigua i el territori, el que l'importa de veritat es utilitzar la guerra de l'aigua per desgastar l'actual govern de la Generalitat, i de retruc acabar amb el govern de l'Ajuntament tarragoní.


Creus que la ciutadania de Tarragona ha rebut informació suficient sobre com estalviar aigua i com contribuir a pal·liar la sequera?Sí que hi ha informació, però ha arribat tard i desordenada. Alguns mitjans de comunicació tampoc han ajudat gaire a transmetre les mesures i el problema de fons. I es que quan recordem que l'actual situació ve d'un govern convergent, que durant 25 anys va ser incapaç de treballar polítiques de l'aigua que fossin coherents amb el territori, cal recordar el suport incondicional de CIU al PHN del PP del senyor Aznar, molts cops s'obvia aquesta realitat.


Considera que s'ha fet una bona gestió de l'aigua i s'han adoptat mesures vàlides per pal·liar la sequera?


El 2004 va haver el canvi de govern, el 2004 no hi havia cap pla per pal.liar les mancances de l'aigua. El 2004 el Dep. De Medi Ambient va començar a projectar mesures per no arribar mai a les restriccions (Pla 2006-2015), un pla que no parla en cap del casos de transvasar aigües de conques, les mesures proposades són temporals per la situació extrema.Mesures que jo no comparteixo, per que van en contra de la nova cultura de l'aigua, ni que sigui temporalment i excepcionalment. En aquest moment extrem cal un debat amb profunditat fins on volem arribar, quin model volem per el nostre país, un país basat en una economia que consumeix sense límits aigua i energia, un model insostenible que acabarà amb la qualitat del nostre territori. Cal que les economies s'adaptin als recursos existents en cada conca, no poden haver camps de golf en deserts.


S'haurien de demanar responsabilitats polítiques per les qüestions anteriors?


Sí, crec que caldria demanar a CIU que es disculpés públicament, per no haver fet res pel país que ells diuen estimar.