dimarts, de desembre 2

Torredembarra Solidària

La Nicole és una nena de 3 anys de Torredembarra que pateix una greu malaltia i necessita urgentment un tractament privat que té un cost molt elevat: 15.000 €. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Torredembarra ha decidit donar suport a la família i fa una crida a la ciutadania, empreses i entitats del municipi perquè col·laborin a través del següent número de compte corrent de la Caixa:

2100 0172 19 0200433026

L'Ajuntament de Torredembarra en ple de 20 de novembre de 2008 i per unanimitat ha adoptat el compromís de garantir als pares de la nena l'aportació econòmica esmentada, amb càrrec al pressupost municipal de 2009, en la mesura en què les quantitats recaptades per donacions privades no arribin a l'import necessari. L'Ajuntament també s'ha compromès a demanar al Ministeri de Sanitat i Consum que agiliti el procés de resposta de sol·licitud d'autorització del tractament que pot salvar la vida a la nena.
+ informació www.torredembarra.cat