dimecres, de setembre 15

Publicitat a ONA LA TORREMoció que presenta el grup municipal Alternativa Baix Gaià – EPM, perquè la Ràdio Municipal ONA LA TORRE pugui emetre falques publicitàries

EXPOSICIÓ

Atès que la Ràdio Municipal ONA LA TORRE es finança íntegrament amb diners públics provinents del Pressupost municipal.

Atès que la crisi econòmica està afectant greument els ingressos a les arques municipals.

Atesa la necessitat de moltes empreses privades d'anunciar i promocionar els seus productes i comerços, i que actualment moltes d'elles utilitzen la ràdio Municipal d'Altafulla per fer-ho.

Atès que permetre que Ràdio ONA LA TORRE pugui incloure falques publicitàries faria reduir la despesa pública per al seu manteniment.

El Ple de l'Ajuntament de Torredembarra, ACORDA:
  • Aplicar l’ordenança fiscal amb els preus de falques publicitàries a Ràdio ONA LA TORRE.

Setembre de 2010