divendres, de desembre 19

Participació CiutadanaHan passat prop de 5 mesos del nou govern, i ja es pot començar a detectar els punts febles -això no vol dir que no tinguin punts forts i positius- i una de les febleses es la participació ciutadana. Parlant amb gent del Consell de Sostenibilitat em confirmen que no funciona, i que dona la sensació que ja no s'utilitza als ciutadans membres del Consell per que opinin sobre el present i futur de Torredembarra. Aquesta mateixa sensació ens la trobem amb molts membres del Patronat de Cultura, on els punts de l'ordre del dia es centren a donar informació de les decisions de la regidora, sense donar pes de decisió als membres del patronat. Potser són coincidències, no ho crec, potser l'equip de govern no entén, encara, que és la participació dels ciutadans en la vida diària del municipi, també podria ser una estratègia per crear un ambient de cansament per assolir l'objectiu, que no vingui ningú a les reunions i finalment eliminar els espais de debat.

A molts polítics sempre els hi ha fet por, i nosa, que hagi persones amb ganes d'aportar coses noves, gent que moltes d'elles no volen estar en partits polítics, però sí en espais de participació ciutadana i contribuir, amb el seu temps lliure, a millorar el dia a dia de Torredembarra