dijous, de febrer 7

L'optimisme de la Chacón


"Catalunya és la comunitat autònoma on s'han presentat més sol·licituds per rebre les ajudes de 240 euros mensuals al lloguer de l'habitatge (5.491 de les 33.199 de tot l'Estat) i on s'han fet més consultes sobre aquesta qüestió (39.226 de 140.223 a tot l'Estat), però també consta com una de les comunitats amb menys sol·licituds resoltes positivament: tan sols dues de les 1.880 acceptades al conjunt de l'Estat que donen dret a percebre per primera vegada la prestació a finals de febrer. Les dades de Catalunya contrasten amb les d'altres comunitats com Galícia, on ja s'han resolt favorablement 731 sol·licituds, o Andalusia, amb 372 ajudes aprovades."


Aquesta es la Catalunya optimista que ens garantèixen la Chacón, el José Zaragoza i els seus. Les catalanes i catalans som els que més interés hem mostrat pels ajuts anunciats per el govern socialista, com a resposta ha estat que dues persones catalanes, de 1.880 ajuts a tot l'estat, han estat beneficiaries. L'optimisme que ens volen vendre es esquizofrènic, l'actitud del PSC em recorda la cançó dels Kortatu dels anys 80, "la asamblea de majaras a decidido, mañana sol y buen tiempo".


Ara em queda un dubte, seré il.legalitzat per anomenar Kortatu?