dilluns, de desembre 20

Dos apunts...


APUNT 1: IKEA mesos enrere va sondejar l'Ajuntament de Torredembarra per ubicar-se al municipi, amb els corresponents llocs de treball. Van desestimar Torredembarra perquè la zona industrial no disposa de terrenys suficients.

APUNT 2: En el darrer ple el regidor d'hisenda ens va dir que les finances municipals van bé. Si és així, perquè el ratio d'endeutament per persona és del 128%?, perquè hem demanat als bancs el retard del pagament dels crèdits?, perquè continuem demanant crèdits abans no s'acabi el 2010, ja que el 2011 tant sols podran demanar-los els ajuntaments que no superin el 74% d'endeutament?. La crisi no afecta a Torredembarra?