dijous, de desembre 2

Nínxols versus C/Antoni Roig: Qüestió de prioritats


Un dels arguments, n'hi han d'altres, que utilitza l'equip de govern per demanar que els partits de l'oposició recolzem el crèdit de 5 milions €, és que es necessiten urgentment 262.551 € per fer l'ampliació del cementiri, ja que aquest s'ha quedat petit i queden pocs nínxols buits.

En el ple d'aquesta setmana es va fer una modificació del pressupost municipal per un valor de 250.000 €, per utilitzar-los per refer les obres del carrer Antoni Roig. Si augmentar el nombre de nínxols és urgent, perquè s'ha prioritzat el carrer Antoni Roig?, perquè no han fet la modificació pressupostària dirigida a garantir els diners per el cementiri municipal?. Ai las!