dilluns, de juny 23

Comunicat d'ABG-Torredembarra


POSICIONAMENT DE L’ABG DAVANT LA SITUACIÓ DE CRISI DE L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

La situació creada per la crisi permanent en què s’ha instal·lat l’equip de govern de la Torre ens obliga a tots a actuar de forma responsable per tal de cercar una solució que garanteixi l’estabilitat i l’eficàcia necessàries.


L’ABG creu que és una obligació posar en coneixement de la població, i més concretament a la ciutadania que ens va donar suport i ens recolza, la nostra visió dels fets que s’han anat succeint, amb l’anàlisi dels motius que al nostre entendre els han provocat i quina serà la nostra posició a partir d’ara.

ANTECEDENTS:


La nostra permanència a l’oposició ha quedat plenament justificada veient com s’han succeït els esdeveniments. L’ABG ja va apuntar que no es donaven els mínims necessaris per crear una majoria sòlida de govern, al no garantir-se compromisos organitzatius i de treball en equip, de corresponsabilitat en la gestió, de coordinació de les diferents àrees o regidories, de cercar l’eficiència de l’administració i fer els canvis interns necessaris, d’obrir el gran debat pendent de quina Torre volem i posar-nos a treballar en un pla de mandat, consensuat i no producte de la improvisació i del calendari de subvencions.


Malgrat això, la feina feta pels nostres regidors ha estat en tot moment responsable. Oposant-nos a les propostes que no coincidien amb el nostre programa, però donant suport a les iniciatives que on ens oferien la informació suficient i es negociaven incorporant les nostres aportacions.

SITUACIÓ ACTUAL:


En relació al govern: Crisi de lideratge, manca de projecte, manca de capacitat per treballar amb equip, manca de capacitat per integrar i consolidar una majoria estable de govern, manca fins ara de solucions imaginatives per reconduir la situació actual i no anar perdent suports.


En quant a la gestió: grans projectes no acabats, mal executats, o als tribunals, pèssima gestió urbanística, deficient gestió informació/participació, despesa incontrolada en certes àrees, pressupostos conservadors i poc socials.


Cal dir de forma clara que els únics responsables de la situació actual són els que van conformar l’equip de govern. Tots i cada un d’ells tenen la seva part de “mèrit” per haver arribat on estem. Cada grup és plenament conscient de quina ha estat la seva responsabilitat i cada grup ja ha haurà de solventar els seus problemes interns, fer autocrítica i reorientar la seva trajectòria a partir d’ara.

EL NOSTRE PAPER:


Nosaltres, l’ABG, hem mantingut converses amb totes les forces polítiques que ens ho han demanat, sense excepcions.


Nosaltres hem escoltat i analitzat totes les propostes i ens hem mostrat oberts a cercar solucions.


Tot això s’ha fet mantenint informada la nostra assemblea i seguint els seus mandats.


Els objectius de l’ABG no han canviat, segueixen sent els de participar de forma activa en la vida política local, implicant al ciutadà i reafirmant els nostres principis de treballar per a les persones, sent coherents amb els nostres ideals d’honestedat, justícia social i defensa del territori.


Ens presentem a les eleccions per arribar al govern, però per assolir uns objectius, per portar a terme uns projectes, no a qualsevol preu. Per a nosaltres no és imprescindible servir al poble des del govern, s’ha fet bona feina des de l’oposició i podem seguir fent-la.


Esperem una rectificació i una aposta decidida per un govern que generi il·lusió en base a un pacte fort que garanteixi unes línies de treball que beneficiïn al conjunt de la població.


Les aliances possibles han de ser coherents amb els nostres principis i no poden trair els nostres objectius finals, ni anar contra l’ètica política, ni cap dels nostres ideals. Es la raó d’existir de l’ABG.


La nostra assemblea és sobirana i serà la que decidirà en tot cas quina postura de futur es pren: Seguir fent oposició responsable donant suport o no a qui governi en funció d’acords concrets o entrar en un govern que ens ofereixi garanties de funcionament, estabilitat i que estigui d’acord amb el nostre ideari polític i d’organització de la gestió pública.