dimarts, de juny 3

Torredembarra, i ara què?Desprès de l'experiència d'haver participat en un govern municipal, -cal recordar els dos anys i mig de govern amb el PSC, ERC i GIT-, en les passades eleccions municipals vam redactar, basant-nos en l'experiència de govern, un document que sentava les bases per a què l'ABG participés en un govern. Les bases, ja explicades anteriorment, són inamovibles.El que més ens preocupa és la solidesa d'un pacte, sobretot el funcionament de les diferents regidories. Entenem que un govern ha de treballar des de comissions de treball que permetin la discussió, estrictament política, i el consens de les decisions en tots els àmbits que afecten un municipi. Decisions sorgides del consens per poder fer front a tots el projectes de futur i poder fer front a totes les dificultats que sorgeixen en el dia a dia.Evidentment, l'altre condicionant fort és la planificació del futur del municipi, planificació feta a deu anys vista, que serveixi de full de ruta per fer una ciutat ordenada en el seu creixement, ordenada en les necessitats d'infraestructures necessàries, ordenada en la dinamització econòmica, ordenada en fer una ciutat més amable feta des del consens majoritari de les forces polítiques, així com des del consens amb tots els agents socials i econòmics del municipi i amb la mateixa societat civil. Caldrà treballar amb el concepte que els polítics locals som gestors de les voluntats populars, i que en cap dels casos tenim que ser polítics que funcionem per impulsos i per projectes provinents de les decisions personals. Les nostres preocupacions de fa un any, ara se'ns confirmen. L'actual govern, sense una base sòlida d'organització, s'està desfent cada dia que passa, ahir mateix marxava del govern el regidor del GIT.Qualsevol govern que es formi des del concepte de sumar una majoria de govern, de repartiment del poder, però sense projecte de base, serà un govern amb moltes dificultats per avançar i serà un govern condemnat al fracàs. No ho dic jo, ens ho diu la trajectoria de la majoria dels governs de Torredembarra.