dissabte, d’octubre 18

Ajuntament, urbanisme, crisi... reflexions


Dijous vàrem tenir ple de l’Ajuntament de Torredembarra, l’ordre del dia no “matava” pel seu contingut. Era el segon ple de l’actual equip de govern, el primer ple va tenir com a protagonista un PSC –acabava de perdre l’alcaldia- al meu entendre, excessivament agressiu, sobretot amb els adjectius afegits a les frases. I un equip de govern que donava la sensació que encara no estava instal·lat en el seu lloc. El Ple de dijous el PSC el va afrontar amb una actitud més suau, en les formes, i va permetre que l’ambient fos molt més respirable, tot i així alguns membres del govern se’ls veia massa despistats, encara. L’actitud d’ABG, en el darrer ple, va ser la de llençar diverses propostes per treballar.


Vàrem proposar crear una comissió de treball -on els partits polítics hi estiguessin representats-, en matèria d’urbanisme, per poder aprofundir millor en les polítiques d’urbanisme a nivell municipal, considerant que hi han diversos projectes prou importants pel futur de Torredembarra. La regidora d’Urbanisme va agafar el compromís de crear aquest espai de treball –de fet ja estem convocats per aquest dimarts-


Un dels temes que més ens preocupa a la gent d’ABG, es com afrontarà l’Ajuntament de Torredembarra l’actual situació de crisi. En els darrers mesos hem pogut veure com molts ajuntaments porten temps preparant l’estratègia financera municipal –ordenances fiscals, Pla de Mandat i Pressupost 2009- A data d’avui els partits polítics no hem estat convocats a cap tipus de reunió de treball al respecte, i això ens preocupa. Vàrem aprofitar el ple per llençar, molt a grans trets, el perfil de com haurien de ser les ordenances fiscals, amb les seves bonificacions, i el pressupost de 2009 –un pressupost que haurà de tenir una forta retallada, ja que la previsió d’ingressos es preveu molt minsa- un pressupost que s’haurà de retallar per el costat menys imprescindible (publicacions, publicitats, contractacions externes) que haurà de congelar les contractacions de personal... però que tindrà que augmentar totes aquelles partides dirigides al servei directe al ciutadà, i especialment a les partides de polítiques socials (a més dificultats econòmiques de les families, més polítiques socials).


Fa 5 anys que ABG existeix, des de llavors hem defensat la necessitat de diversificar l’economia local, per aconseguir que els ingressos municipals no tinguessin la dependència d’una sola activitat econòmica, en aquest cas el de la construcció. Sempre hem proposat crear un Pla de Dinamització Econòmica del nostre municipi, però sempre hem rebut silenci com a resposta. Ara tornarem a insistir, tornarem a defensar que Torredembarra treballi per tindre el seus propis fulls de ruta per avançar, en totes les direccions possibles.


En fi, m’allargo massa, salut!