dijous, d’octubre 9

Publicat a E-NOTÍCIESEl Constitucional trinxa l'Estatut

'La Vanguardia' assegura que escapça temes clau com el finançament i la llengua

El Tribunal Constitucional (TC) vol limitar aspectes clau de l'Estatut, com el finançament o la llengua, segons publica La Vanguardia, que apunta també que la deliberació ha superat ja el llistó del vuitanta per cent dels articles recorreguts. En aquest sentit, el TC vol suprimir el deure de conèixer el català per als ciutadans de Catalunya, davant el temor que es deixi de banda el castellà.

La Vanguardia informa que l'argument del TC és que la Constitució determina que la llengua oficial de l'Estat és el castellà, si bé d'altres llengües són cooficials en les comunitats on existeixen. Eliminant el deure conèixer, s'aconsegueix entre altres coses que els jutges no tinguin aquesta obligació a Catalunya. Els magistrats del TC que procedeixen de la carrera judicial són molt sensibles a aquest argument.

D'altra banda, la sentència dirà que Catalunya no pot fixar el seu finançament en una negociació exclusivament bilateral amb el Govern, i que el model que s'estableixi en cada pacte haurà de garantir la solidaritat entre territoris, amb la finalitat de garantir la igualtat bàsica de drets dels ciutadans, sigui com sigui la seva comunitat autònoma d'origen o residència.

L'ocupació del terme nació, al seu torn, podrà salvar-se per formar part del preàmbul, sempre que qui insisteixen a mantenir-ho admeten que la sentència subratlli que només existeix una nació, l'espanyola, com a titular de la sobirania, que exerceix el poble espanyol en el seu conjunt, apunta el diari de Godó, que afegeix que el sector conservador del TC insisteix molt en què, per deure coherència, hauria de suprimir-se el concepte de nació, encara que estigui només en el preàmbul de l'Estatut. Però el sector progressista es resisteix al fet que es derogui fins i tot el contingut simbòlic del text. La Vanguardia recorda en aquest sentit que la decisió pot dependre d'un sol vot.