dimarts, d’octubre 17

Ofensiva contra el moviment anti Muntanyans II

El conflicte entre el GEPEC i Alternativa Baix Gaià, està sent utilitzat per persones que defesen el projecte urbanístic Muntanyans II. Dies enrere es va filtrar a la premsa local un informe que parlava sobre la gestió del fons FEDER destinats a inversions al PEIN Muntanyans. L'informe, de caracter absolutament intern reflexa una falta de documents per part del GEPEC. Aquest era un tema que es tenia que haver resolt internament convocant una reunió amb el grup ecologista, etc...
La publicació íntegre al Diari de la Torre, ha creat un estat de criminalització cap al GEPEC, així com un greuge molt important, i també de criminalització, cap a la Tècnica de Medi Ambient.
Cal buscar els resposables de la filtració, i si, molt em temo, són o és un càrrec polític de l'Ajuntament de Torredembarra, demar-ne la seva dimisió.
Aquesta és la nota de premsa que l'Alternativa Baix Gaià ha fet públic avui.
Nota de premsa

El Problema és la filtració, no la gestió

Degut a la filtració d’un informe intern de l’Ajuntament de Torredembarra, que fa referència a la gestió dels fons FEDER per part del grup ecologista GEPEC, des de l’Alternativa Baix Gaià volem fer les següents consideracions:

PRIMER: Des de l'Alternativa Baix Gaià, condemnem la filtració a la premsa de l'informe sobre la gestió dels fons FEDER.

SEGON: Donem total suport al GEPEC en aquest assumpte i donem fe de la seva bona feina i de la gestió de les subvencions rebudes.

TERCER: Donem fe de la seva feina tenaç i altruista durant 21 anys damunt del terreny. La seva feina supera amb escreix les tasques encomanades per l'administració amb les subvencions rebudes. Creiem que la seva tasca sobre l'espai protegit és bona i positiva.

QUART: Condemnem la publicació de l'informe feta per una publicació gratuïta local. No ens sembla que sigui la manera d'arreglar problemes. Creiem que la motivació de tot plegat no és altre que la seva lluita, que compartim, contra Muntanyans II.

CINQUÈ: Alhora també donem la nostra confiança i recolzament al treball de la Tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Torredembarra, Elisenda Forès, que ha actuat sempre amb total independència de criteri i excel·lent professionalitat.

SISÈ: Donem suport finalment a la constitució d'una comissió d’investigació, al si de l'Ajuntament de Torredembarra, per tal d'aclarir els fets que s’imputen al GEPEC i retornar el bon nom d’aquesta entitat, aclarir i depurar responsabilitats cap a la persona o persones que hagin filtrat aquest document intern.

Alternativa Baix Gaià – 696 363 328