dimarts, de juliol 29

Contra el fusell, un somriure