dimarts, de juliol 6

L'ABG PRESENTA UNA MOCIÓ A L'AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA, DEMANANT EL SUPORT A LA INICIATIVA POPULAR PER L'EXERCICI DEL DRET A DECIDIR


L'Assemblea de càrrecs electes pel dret a decidir (DECIDIM.CAT) ha preparat aquesta moció per presentar als plens dels ajuntaments catalans. Els dos regidors de l'Alternativa Baix Gaià de Torredembarra són membres d'aquesta organització.

MOCIÓ QUE PRESENTA L'ALTERNATIVA BAIX GAIÀ DE SUPORT A L’EXERCICI DEL DRET A DECIDIR


Des de fa ja mesos molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya han destinat esforços, i encara ho estan fent, en l’organització de consultes populars sobre la independència. A dia d’avui, més de 500 municipis ja n’han celebrat i més de mig milió de persones han emès el seu vot, tot convertint aquestes consultes en una clara lliçó de democràcia en l’exercici de la sobirania popular.

El context de celebració d’aquestes consultes populars ofereix un marc d’aprenentatge democràtic i de normalització de l’exercici del dret a decidir irrenunciable. La iniciativa ciutadana és, a més, un valor que dóna consistència, enforteix i enriqueix el teixit social i polític de qualsevol col·lectivitat i, per tant, també les realitats municipals de casa nostra.

Posant en valor la importància de la celebració d’aquestes consultes, ara és el moment de continuar emprenent noves iniciatives amb la finalitat d’articular un ampli moviment ciutadà a favor del dret a decidir. La llei de consultes aprovada pel Parlament de Catalunya enguany ofereix, en aquest sentit, garanties en la consulta a la ciutadania de Catalunya d’aquells temes que siguin del seu interès. Tant és així que a dia d’avui ja ha estat possible iniciar el procés de desenvolupament d’una iniciativa popular que peticiona la celebració d’una consulta sobre la independència de Catalunya. La mesa del Parlament, admetent a tràmit la proposta, ha donat llum verda al desenvolupament del procés que, en darrera instància, ha de permetre debatre i votar en el Parlament de Catalunya la convocatòria d’aquesta consulta sobre la independència.

Tenint en consideració aquesta conjuntura política i social, s’evidencia que el marc polític i jurídic vigent suposa una restricció en l’avenç cap a la plena sobirania nacional. I és en aquest sentit que cal continuar treballant amb el màxim respecte i civisme per eixamplar la consciència democràtica vers el dret a decidir.


Per tots aquests motius, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:


1.Manifestar el nostre suport a la iniciativa popular presentada al Parlament de Catalunya, i admesa a tràmit per la mesa, amb la finalitat que es convoqui un referèndum oficial sobre la independència de Catalunya, d’acord amb la recent aprovada llei de consultes.

2.Reafirmar el compromís del món local amb el dret a decidir del poble català, i com a mostra d’aquest compromís facilitar la recollida de signatures que s’iniciarà en les properes setmanes.

3.Reclamar la màxima unitat d’acció entre organitzacions que treballin amb la finalitat d’enfortir les condicions per millorar l’exercici del dret a decidir.

4.Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya i als portaveus dels diferents grups amb representació a la cambra.


JULIOL DE 2010