dilluns, de setembre 18

Moció que vam presentar al Consell Comarcal del Tarragonès


Moció

ANTECEDENTS DE FET

Atès que els terrenys afectats per el Pla Parcial Muntanyans II de Torredembarra es l’únic conector biològic que queda a l’Espai d’Interès Natural (EIN) Muntanyans, garantint la conexió del litoral amb els espais de l’interior.

Atès que el desenvolupament urbanístic del Pla Parcial Muntanyans II pot dificultar, encara més, la correcta protecció de l’Espai d’Interés Natural (EIN) Muntanyans, augment de la presió humana, fort impacte visual i l’eliminació de l’únic conector biològic que li queda.

Atesa la voluntat expresada en el plenari de l’Ajuntament de Torredembarra de preservar els terrenys afectats per el Pla Parcial Muntanyans II, per poder-los incorporar a l’Espai d’Interès Natural (EIN) Muntanyans.

Atès l’interes d’adquirir els terrenys afectats per el Pla Parcial Muntanyans II per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i de l’inici de tramitació per que el Ministerio de Medio Ambiente acceptés la proposta d’adquirir els terrenys afectats.

Atesa la voluntat del Ministerio de Medio Ambiente d’adquirir els terrenys afectats, per el Pla Parcial Muntanyans II.

EL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS ACORDA:

PRIMER – Recolzar el treball del Departament de Medi Ambient i Habitatge i del Ministerio de Medio Ambiente per poder adquirir els terrenys afectats per el Pla Parcial Muntanyans II.

SEGÓN – Demanar que els terrenys afectats per el Pla Parcial Muntanyans II siguin inclosos a l’Espai d’Interés Natural Muntanyans.

TERCER – Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Torredembarra, al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Medio Ambiente del Govern Central.

Juliol de 2006